Đến 2025 hợp tác xã phải tạo việc làm cho 15 ngàn thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #596859 04/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đến 2025 hợp tác xã phải tạo việc làm cho 15 ngàn thành viên

  Ngày 03/01/2023, Chỉ thị 01/QĐ-TTg phê duyệt đề án “hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ.
   
  Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 hợp tác xã phải tạo việc làm ổn định cho các thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, tổ hợp tác như sau:
   
  den-nam2025-hop-tac-xa-phai-tao-viec-lam-cho-15-ngan-thanh-vien
   
  (1) Mục tiêu thực hiện của HTX
   
  * Mục tiêu đến năm 2025:
   
  - Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 HTX, 5.000 tổ hợp tác (Tổ HT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. 
   
  Qua đó, tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 40.000 lao động nữ trong tổ HT.
   
  - 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. 
   
  Nhằm đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX.
   
  - Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 200 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm mới cho 4.000 lao động nữ.
   
  - 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn.
   
  Trong đó, ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.
   
  * Mục tiêu đến năm 2030:
   
  - Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 tổ HT được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. 
   
  Qua đó, tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong tổ HT.
   
  - 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.
   
  Nhằm đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX.
   
  - Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.
   
  - 100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn.
   
  Trong đó, ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.
   
  (2) Đối tượng, thời gian, phạm vi thực hiện
   
  - Đối tượng của Đề án
   
  HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ).
   
  Ưu tiên các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ chế biến sâu, phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa.
   
  Nữ quản lý, điều hành của HTX; thành viên, người lao động trong HTX, tổ HT.
   
  Hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX, ưu tiên đối với các đối tượng phụ nữ: ở các vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo; khuyết tật, hoàn lương.
   
  Đặc biệt là nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục; di cư lao động không an toàn, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp.
   
  Cán bộ Hội LHPN các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Đến năm 2030, trong đó chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: đến năm 2025 và giai đoạn 2: từ năm 2026 đến năm 2030.
   
  - Phạm vi thực hiện: Trong toàn quốc.
   
  Xem thêm Chỉ thị 01/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 03/01/2023.
   
  188 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận