Đến 2025 đơn giản hóa ít nhất 20% quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #602626 18/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đến 2025 đơn giản hóa ít nhất 20% quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Ngày 21/4/2023 Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 484/QĐ-BGTVT năm 2023 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ GTVT.
   
  Theo đó, mục tiêu đến 2025 đơn giản hóa ít nhất 20% quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực GTVT.
   
  den-2025-don-gian-hoa-it-nhat-20%-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh
   
  (1) Mục tiêu Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa
   
  Trong giai đoạn 2020 - 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/05/2022 được thống kê, tính chi phí tuân thủ.
   
  Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.
   
  Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ.
   
  Ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.
   
  (2) Yêu cầu Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa
   
  Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.
   
  Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định pháp luật.
   
  Thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 khi ban hành văn bản quy định chi tiết liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hướng khuyến khích lồng ghép nhiều nội dung trong một văn bản để giảm tối đa số văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thủ pháp luật.
   
  (3) Phạm vi thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa
   
  Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh gồm:
   
  - Quy định về thủ tục hành chính bao gồm cả quy định về báo cáo.
   
  - Quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh.
   
  - Quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
   
  - Quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
   
  Trong các Nghị định do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo, Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
   
  Xem thêm Quyết định 484/QĐ-BGTVT năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký.
   
  183 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (30/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận