Đề xuất trường hợp khám bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%

Chủ đề   RSS   
 • #612232 31/05/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2804
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 32 lần


  Đề xuất trường hợp khám bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%

  Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan để hoàn thiện việc xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế để trình Chính phủ.

  Trong đó, đề xuất trường hợp khám bệnh được quỹ bảo hiểm y tế  thanh toán 100% là điểm đáng chú ý của dự thảo.

  Khám, chữa bệnh là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân. Để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cho người dân, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT). 

  Trong đó, việc đề xuất các trường hợp khám bệnh được hưởng y tế 100% là một bước tiến quan trọng nhằm hỗ trợ tối đa cho những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc các bệnh nghiêm trọng.

  (1) Dự thảo sửa đổi, bổ sung các đối tượng tự đóng bảo hiểm y tế

  Theo khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế thì BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước thực hiện, áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho người tham gia BHYT, không vì mục đích lợi nhuận.

  Bên cạnh các đối tượng bắt buộc đóng BHYT tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung phân loại các nhóm đối tượng tự đóng BHYT bao gồm:

  - Những người thuộc hộ gia đình tham gia theo hình thức hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 22.

  - Người sinh sống, làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 và điểm a khoản 5 Điều 22.

  - Người Việt Nam không có giấy tờ tuỳ thân, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 22.

  - Người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động tự đóng hoặc tham gia theo hình thức hộ gia đình.

  - Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh.

  Các đối tượng trên khi tham gia BHYT không liên tục từ 90 ngày trở lên thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT căn cứ tại khoản 11 Điều 1 dự thảo .

  (2)  Đề xuất trường hợp khám bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%  

  Thông thường, người mua BHYT sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị trong trường hợp ốm đau, bệnh tật. 

  Tại dự thảo đề xuất bổ sung sửa đổi các trường hợp khám bệnh được hưởng quyền lợi được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản, 100% chi phí điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu  và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 22. như sau:

  Khi đối tượng tham gia BHYT sau đây khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không theo trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT:

  - Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  - Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

  - Đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

  Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật y tế đã quy định mức hưởng BHYT đối với một số trường hợp không phải theo trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT như sau:

  - Người bệnh được chẩn đoán xác định đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao được đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên khoa thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản, cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu theo quy định của Bộ Y tế được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1  Điều 22.

  - Người bệnh đã được chẩn đoán xác định đối với một số bệnh mạn tính được chuyển về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký ban đầu hoặc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu để quản lý, cấp phát thuốc chuyên khoa, thuốc sử dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn (cơ bản, chuyên sâu) theo quy định của Bộ Y tế, được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 22.

  - Người bệnh được tự đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn trong phạm vi địa phương hoặc địa phương giáp ranh trong trường hợp cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn liền kề với cơ sở mà người bệnh đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không có đủ năng lực, phạm vi hoạt động chuyên môn đối với một số dịch vụ kỹ thuật, một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế, được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 22.

  Tóm lại, dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế đã bổ sung thêm nhóm đối tượng tự đóng bảo hiểm y tế .

  Ngoài ra, còn sửa đổi, bổ sung các trường hợp quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không theo trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

   
  70 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận