Đề xuất trường hợp được giao đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa cho người dân

Chủ đề   RSS   
 • #532615 06/11/2019

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  Đề xuất trường hợp được giao đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa cho người dân

  Đây là đề xuất mới tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến.

  Ảnh minh họa

  Theo đó, trong quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, trên địa bàn cả nước đã xuất hiện nhiều khu đất, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do địa phương quy định hoặc có diện tích lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa nhưng hình thể khu đất, thửa đất không phù hợp để xây dựng nhà ở, công trình độc lập.

  Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai, việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng đối với các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các trường hợp giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở và các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  Tuy nhiên, việc giao, cho thuê các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tách thửa tối thiểu theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là rất khó khăn, có thể xảy ra các tình huống bất hợp lý do không thể hợp thửa đất được và theo đó cũng không giải quyết được tình trạng đất manh mún, công trình “siêu mỏng”, “siêu méo”.

  Nhằm tạo khung khổ pháp lý để thực hiện rà soát và giao, cho thuê các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, tránh tình trạnh bị lấn, bị chiếm, tăng thu ngân sách nhà nước, dự thảo Nghị định bổ sung một điều mới quy định cụ thể về vấn đề này để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

  Cụ thể, đề xuất giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do Nhà nước trực tiếp quản lý cho người sử dụng đất liền kề như sau:

  Nguyên tc giao đất, cho thuê đất:

  - Ưu tiên sử dụng các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

  - Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do Nhà nước trực tiếp quản lý cho người sử dụng đất liền được thực hiện sau khi UBND các cấp đã tổ chức rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất về mục đích sử dụng và việc giao, cho thuê các thửa đất này.

  - Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ.

  - Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định.

  - Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; tránh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

  Điều kiện giao đất, cho thuê đất:

  - Việc giao, cho thuê thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  Trường hợp mục đích sử dụng của thửa đất liền kề với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa không phù hợp với mục đích theo quy hoạch của thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì chỉ thực hiện giao đất, cho thuê đất đó khi người sử dụng đất liền kề có nhu cầu và có đủ điều kiện chuyển mục đích thửa đất đang sử dụng theo quy định.

  - Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

  - Người đề nghị giao đất, thuê đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định.

  - Thửa đất của người sử dụng đất liền kề với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa phải đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  UBND cấp thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất như sau:

  - Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có nhiều người sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa. Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật nhưng không thành thì không thực hiện giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

  - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất liền kề đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa chỉ tiếp giáp với một người sử dụng đất liền kề hoặc trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa tiếp giáp với từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên nhưng chỉ có một người sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng và đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

  Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa cho người sử dụng đất liền kề được xác định thống nhất với thời hạn sử dụng của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng.

  Trường hợp giao, cho thuê các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa gắn với việc chuyển mục đích sử dụng của thửa đất liền kề với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 125 và Điều 126 Luật Đất đai.

  Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  UBND cấp tỉnh quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

  Xem chi tiết nội dung tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi DuTiepKhac ngày 06/11/2019 04:32:48 CH

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  3853 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutiepkhac vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận