Đề xuất: Trưởng công an xã sẽ không còn là công chức cấp xã

Chủ đề   RSS   
 • #602048 24/04/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Đề xuất: Trưởng công an xã sẽ không còn là công chức cấp xã

  Đây mà nội dung mới được đề cập tại Dự thảo Nghị định Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

  Công chức cấp xã chỉ còn 06 chức danh 

  Theo nội dung Dự thảo Nghị định Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì các chức vụ của cán bộ cấp xã không có sự thay đổi. Vẫn bao gồm các chức vụ sau:

  - Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

  - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

  Riêng với công chức cấp xã đã không còn chức danh trưởng công an xã mà chỉ còn 06 chức danh sau:

  - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự;

  - Văn phòng – thống kê;

  - Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

  - Tài chính – kế toán;

  - Tư pháp – hộ tịch;

  - Văn hóa – xã hội.

  Xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức cấp xã

  Cán bộ cấp xã đảm nhiệm chức vụ trong Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, công chức cấp xã (trừ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã) vi phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

  Riêng công chức là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã áp dụng các hình thức kỷ luật:

  - Khiển trách;

  - Cảnh cáo;

  - Hạ bậc lương;

  - Giáng chức;

  - Cách chức;

  - Buộc thôi việc.

  Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, trường hợp vi phạm pháp luật bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì giải quyết chế độ thôi việc.

  Tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

  - Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở;

  - Đơn vị hành chính cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở;

  - Đơn vị hành chính cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

  Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tăng thêm tương ứng (1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm).

  Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng chế độ như sau:

  - Được cấp tài liệu học tập;

  - Được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

  - Được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập.

  Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

   
  225 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận