Đề xuất tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc từ 01/7/2023

Chủ đề   RSS   
 • #602770 24/05/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 75863
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1610 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc từ 01/7/2023

  Mới đây, Bộ Nội vụ lấy ý kiến Dự thảo Thông tư của về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2023 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT, ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

  Theo đó, Dự thảo Thông tư điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng(gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

  Cụ thể, từ ngày 01/7/2023, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số   /2023/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng như sau:

  (1) Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

  Theo đó, tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

  Xem và tải Dự thảo Thông tư 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/24/moi-xem-toan-van-du-thao-thong-tu-va-gop-y-2205202333804CH%20(1).pdf

  Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 theo công thức tính như sau:                                                                           

  Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 

  1,125

  Trong đó: 

  Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CPQuyết định 111-HĐBT.

  Xem bài viết liên quan: Bảng lương của sĩ quan quân đội tăng lên bao nhiêu từ ngày 01/7/2023

  Đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, công chức từ 01/7/2023

  Bảng lương cơ sở của công chức áp dụng từ 01/7/2023

  (2) Trường hợp sau khi điều chỉnh mà trợ cấp thấp hơn 3 triệu/tháng

  Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định trên mà thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

  - Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

  - Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

  Như vậy:

  Căn cứ theo quy định trên, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

  - Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.782.000 đồng/tháng;

  - Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng;

  - Đối với các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng.

  Dự thảo Thông tư lấy ý kiến từ 22/5 - 22/7/2023.

  Xem và tải Dự thảo Thông tư 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/24/moi-xem-toan-van-du-thao-thong-tu-va-gop-y-2205202333804CH%20(1).pdf

  Xem bài viết liên quan: Bảng lương của sĩ quan quân đội tăng lên bao nhiêu từ ngày 01/7/2023

  Đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, công chức từ 01/7/2023

  Bảng lương cơ sở của công chức áp dụng từ 01/7/2023

   
  634 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (03/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận