Đề xuất tạm đình chỉ 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm

Chủ đề   RSS   
 • #601724 12/04/2023

  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (902)
  Số điểm: 7666
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 173 lần


  Đề xuất tạm đình chỉ 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm

  Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

  Theo đó, dự thảo sửa đổi quy định về tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới như sau:

  1. Tạm đình chỉ từng dây chuyền kiểm định 03 tháng khi

  - Không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;

  - Có 02 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục;

  - Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

  2. Tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định 03 tháng khi

  - Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, thẩm quyền;

  - Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị tạm đình chỉ hoặc từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục (trừ trường hợp Không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên quá 12 tháng liên tục trở lên)

  3. Trình tự tạm đình chỉ hoạt động kiểm định xe cơ giới

  - Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đơn vị kiểm định, dây chuyền kiểm định, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, thông báo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện.

  - Đơn vị đăng kiểm phải nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới cho Sở Giao thông vận tải (đối với trường hợp bị thu hồi), đồng thời dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới ngay sau khi quyết định có hiệu lực.”.

  - Đơn vị đăng kiểm bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới chỉ được xem xét cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sau 36 tháng kể từ ngày thu hồi.

  - Khi bị tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên trực tiếp thực hiện việc kiểm định vẫn tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định do đơn vị mình đã cấp ra còn hiệu lực.

  - Khi bị tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

  - Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị đăng kiểm phải có văn bản báo cáo Sở Giao thông vận tải về việc đã khắc phục những vi phạm nêu trong quyết định đình chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Sở Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra, đánh giá việc khắc phục vi phạm. Trường hợp đạt thì ban hành Quyết định cho phép đơn vị đăng kiểm hoạt động trở lại. Trường hợp không đạt thì có văn bản gửi cho đơn vị đăng kiểm nêu rõ lý do.”.

  4. Bổ sung nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới

  Trong trường hợp hệ thống các đơn vị hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới không đáp ứng được nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp thì các cơ sở vật chất, nhân lực kiểm định thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh được công nhận, huy động tham gia thực hiện kiểm định xe cơ giới thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

   
  93 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytrangak vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận