Đề xuất phạt đến 30 triệu đối với cá nhân khi đưa thông tin thuộc bí mật kinh doanh lên mạng xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #612347 04/06/2024

  lamint

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lâm Đồng
  Tham gia:05/12/2023
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 305
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đề xuất phạt đến 30 triệu đối với cá nhân khi đưa thông tin thuộc bí mật kinh doanh lên mạng xã hội

  Ngày 02/05/2024 Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

  Dự kiến các nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

  Dự kiến các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ chia thành 05 nhóm như sau:

  - Nhóm “Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh thông tin”

  - Nhóm “Vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân”

  - Nhóm “Vi phạm quy định về phòng, chống tấn công mạng”

  - Nhóm “Vi phạm quy định về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng”

  - Nhóm “Vi phạm về phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội”

  Đề xuất xử phạt hành vi đưa thông tin thuộc bí mật kinh doanh lên mạng xã hội

  Căn cứ Điều 12 Dự thảo quy định Vi phạm quy định về bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật công tác, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật.

  2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

  a) Làm ra, lưu trữ thông tin thuộc bí mật nhà nước trên máy tính có kết nối Internet hoặc trao đổi thông tin mạng bí mật nhà nước trên không gian mạng trái quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

  b) Đưa lên không gian mạng thông tin thuộc bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật;

  c) Không thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng về phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

  d) Thay đổi, hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa trái phép các biện pháp kỹ thuật được xây dựng, sử dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước.

  3. Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

  b) Đình chỉ, tạm đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

  c) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của trang thông tin điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc xây dựng, áp dụng biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

  b) Buộc tiêu hủy sản phẩm, thiết bị, dịch vụ, phần mềm gây lộ, mất bí mật nhà nước, không bảo đảm an ninh mạng đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này;

  c) Buộc kiểm tra an ninh mạng lại đối với các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ, phần mềm phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

  d) Buộc xóa, hủy đến mức không thể khôi phục dữ liệu về thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật công tác, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này.

  Như vậy, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 12 Dự thảo quy định hành vi đưa thông tin thuộc bí mật kinh doanh lên mạng xã hội có thể bị xủa phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân. Đồng thời căn cứ điểm d khoản 4 điều 12 Dự thảo quy định xử phạt bổ sung Buộc xóa, hủy đến mức không thể khôi phục dữ liệu về thông tin thuộc bí mật kinh doanh.

   
  76 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận