Đề xuất: Nhóm máu là thông tin bắt buộc của công dân trong CSDLQG về dân cư

Chủ đề   RSS   
 • #602286 03/05/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Đề xuất: Nhóm máu là thông tin bắt buộc của công dân trong CSDLQG về dân cư

  Đây là nội dung mới được đề cập trong Dự thảo Luật căn cước công dân. Hiện tại thì nhóm máu được cập nhật khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó.

  Bổ sung nhiều thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  - Họ, chữ đệm và tên khai sinh.

  - Số định danh cá nhân.

  - Ngày, tháng, năm sinh.

  - Giới tính.

  - Nơi đăng ký khai sinh.

  - Quê quán.

  - Dân tộc.

  - Tôn giáo.

  - Quốc tịch (Việt Nam)

  - Tình trạng hôn nhân.

  - Nơi thường trú.

  - Nơi tạm trú.

  - Tình trạng khai báo tạm vắng.

  - Nơi ở hiện tại.

  - Quan hệ với chủ hộ.

  - Nhóm máu.

  - Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, thời hạn có giá trị sử dụng.

  - Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp.

  - Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình.

  - Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

  - Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của người giám hộ, người được giám hộ.

  - Thông tin về diện chính sách (lao động - thương binh, xã hội; giáo dục – đào tạo; y tế; bảo hiểm).

  - Thông tin khác được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

  Như vậy, ngoài những nội dung hiện tại thì có bổ sung thêm nhiều thông tin khác như số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của người giám hộ, người được giám hộ; thông tin về diện chính sách...

  Không còn thể hiện thông tin nơi thường trú trên thẻ căn cước công dân

  Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước công dân dự kiến gồm:

  - Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  - Dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”;

  - Dòng chữ “Căn cước công dân”;

  - Ảnh khuôn mặt;

  - Số định danh cá nhân;

  - Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

  - Ngày, tháng, năm sinh;

  - Giới tính;

  - Nơi đăng ký khai sinh;

  - Quốc tịch;

  - Nơi cư trú;

  - Ngày, tháng, năm cấp thẻ và ngày, tháng, năm hết hạn;

  - Dòng chữ “Nơi cấp: Bộ Công an”.

  Theo đó, số thẻ thể hiện là số định danh cá nhân, thể hiện nơi cư trú, không phải là nơi thường trú như hiện tại (nếu theo thông tin về pháp luật cư trú thì nơi cư trú sẽ bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại của người đó). Đồng thời, bổ sung thêm nơi đăng ký khai sinh trong thẻ căn cước công dân.

  Cho phép cấp thẻ căn cước công dân cho người 14 tuổi nếu có nhu cầu

  Người được cấp thẻ căn cước công dân là công dân Việt Nam. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân. Người dưới 14 tuổi thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân theo nhu cầu.

  Ngoài ra, trong Dự thảo cũng nêu rõ việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân như sau:

  - Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước công dân là những thông tin của công dân được thể hiện trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và đã được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp vào thẻ căn cước công dân theo đề nghị của công dân hoặc cơ quan quản lý nhà nước.

  - Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước công dân gồm thông tin về: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác theo quy định của Chính phủ.

  Việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác. Với việc tích hợp này sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 

   
  166 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận