Đề xuất: Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tạo việc làm tối đa 100 triệu đồng

Chủ đề   RSS   
 • #599913 01/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2192)
  Số điểm: 76338
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1618 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất: Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tạo việc làm tối đa 100 triệu đồng

  Bộ Công an đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Lấy ý kiến về dự thảo quyết định trong vòng 02 tháng từ 28/02/2023 đến 28/04/2023.

  Theo đó, dự thảo Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

  Qua đó, lấy ý kiến về đối tượng và điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù như sau:

  (1) Đối tượng vay vốn 

  Đối tượng vay vốn bao gồm:

  - Người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (sau đây gọi chung là người chấp hành xong án phạt tù) đáp ứng các điều kiện tại điểm a khoản 2 Điều 3.

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh) đáp ứng các điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều 3.

  (2) Điều kiện vay vốn

  Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn như sau:

  - Người chấp hành xong án phạt tù:

  Có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ổn định tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, có nhu cầu vay vốn, do Công an cấp xã nơi người chấp hành xong án phạt tù về cư trú lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (mẫu 01)

  Xem và tải mẫu 01

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/1/qd-tin-dung-pl.doc

  Thời gian kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù đến khi vay vốn tối đa là 05 năm.

  - Cơ sở sản xuất kinh doanh:

  + Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

  + Có sử dụng đối tượng lao động là người chấp hành xong án phạt tù và có ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

  + Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án xác nhận.

  (3) Phương thức cho vay

  - Đối với người chấp hành xong án phạt tù: Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội hoặc cho vay trực tiếp đến khách hàng.

  - Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

  (4) Mức vốn cho vay

  - Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

  - Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

  + Đối với người chấp hành xong án phạt tù: mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù.

  + Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù được tạo việc làm.

  (5) Lãi suất cho vay

  - Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

  - Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Quyết định lấy ý kiến từ ngày 28/02/2023.

  Dự thảo Quyết định

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/1/qd-tin-dung-cho-ng-chap-hanh-xong-an.doc

   
  415 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận