Đề xuất: Muốn đăng ký thường trú tại nhà thuê thì hợp đồng thuê nhà phải được công chứng, chứng thực

Chủ đề   RSS   
 • #611260 07/05/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (483)
  Số điểm: 8103
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 147 lần


  Đề xuất: Muốn đăng ký thường trú tại nhà thuê thì hợp đồng thuê nhà phải được công chứng, chứng thực

  Vừa qua dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020 được công bố. Trong đó có một số nội dung nổi bật như muốn đăng ký thường trú tại nhà thuê thì hợp đồng thuê nhà phải được công chứng, chức thực.

  Đề xuất muốn đăng ký thường trú tại nhà thuê thì hợp đồng thuê nhà phải được công chứng, chứng thực

  Theo điểm l Khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020 (dự thảo), quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, trong đó có:

  Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và có công chứng, chứng thực theo quy định của Luật Cư trú.

  Như vậy, một trong những loại văn bản cho thuê chính là hợp đồng thuê nhà. Theo đó, người muốn đăng ký thường trú tại nhà thuê thì hợp đồng thuê nhà sẽ phải công chứng, chứng thực để được  làm giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

  Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP, người thuê nhà khi đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp bằng giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê bằng hợp đồng thuê nhà phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở. Ngoài ra, trong các văn bản đều không yêu cầu hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

  Xem toàn văn dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020 (Lần 1): https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/07/2.-dtnd-chi-tiet-luat-cu-tru.doc

  Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/09/hop-dong-thue-nha-o_boi-do.doc

  Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định mới tại dự thảo

  Theo Điều 5 dự thảo quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp như sau:

  1) Đối với đăng ký thường trú

  - Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp;

  - Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng);

  -Hợp đồng mua, bán, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

  - Hợp đồng mua nhà ở, hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

  - Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;

  - Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình;

  - Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

  - Giấy tờ, tài liệu chứng minh giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp đang thế chấp ngân hàng; giấy tờ mua bán viết tay, cam kết về việc không có tranh chấp;

  - Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và không thuộc địa điểm quy định tại Điều 23 Luật Cư trú nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

  - Giấy tờ chứng minh về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuộc quyền sở hữu. Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện;

  - Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và có công chứng, chứng thực theo quy định của Luật Cư trú;

  - Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).

  2) Đối với đăng ký tạm trú

  - Một trong những giấy tờ, tài liệu như đăng ký thường trú, trừ trường hợp giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì văn bản đó không cần công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã;

  - Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng nếu không có một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm a khoản này;

  - Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp chứng minh là chủ sở hữu cơ sở kinh doanh lưu trú hoặc được chủ sở hữu cơ sở kinh doanh lưu trú cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật;

  - Công dân được đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình mà không phải xuất trình giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp khi chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý nếu thuộc trường hợp được quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú. Trường hợp công dân đề nghị đăng ký vào hộ gia đình tạm trú đã có phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, thời hạn tạm trú bằng thời hạn tạm trú của hộ gia đình.

  Như vậy, theo quy định mới trường hợp đăng ký tạm trú thì sẽ không cần công chứng nếu sử dụng hợp đồng thuê nhà làm giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

  Ngoài ra, tại dự thảo cũng quy định trường hợp thông tin chứng minh về chỗ ở hợp pháp của công dân đã có trong Kho dữ liệu điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp trên thẻ căn cước, thẻ căn cước điện tử hoặc có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác minh, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ chứng minh.

  Xem toàn văn dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020 (Lần 1): https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/07/2.-dtnd-chi-tiet-luat-cu-tru.doc

   
  607 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (03/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận