Đề xuất mới về giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông

Chủ đề   RSS   
 • #613152 22/06/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 11271
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 208 lần


  Đề xuất mới về giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông

  Hiện nay Bộ GD&ĐT đang Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học với nhiều quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, nổi bật là giảm định mức tiết dạy.

  Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

  Theo Điều 8 Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (Dự thảo 2) quy định như sau:

  - Giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường phổ thông được giảm 04 tiết/tuần.

  - Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 03 tiết/tuần.

  - Tổ trưởng chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ quản lý học sinh (trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú) được giảm 03 tiết/tuần.

  - Tổ phó chuyên môn hoặc tổ phó tổ quản lý học sinh (trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú) được giảm 01 tiết/tuần.

  - Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn (nếu không có viên chức thiết bị, thí nghiệm) được giảm 03 tiết/môn/tuần.

  - Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 03 tiết/tuần; giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 01 tiết/tuần.

  Như vậy, so với quy định hiện hành tại Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, Dự thảo 2 đã tăng số tiết giảm định mức đối với giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học từ 3 tiết lên thành 4 tiết/tuần. Đồng thời tại quy định này cũng bỏ chế độ giảm định mức đối với giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách).

  Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường

  Theo Điều 9 Dự thảo 2 quy định như sau:

  - Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) ở trường có từ 28 lớp trở lên đối với vùng 2 và vùng 3, 19 lớp trở lên đối với vùng 1 được giảm 04 tiết/tuần; ở trường còn lại được giảm 03 tiết/tuần.

  - Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT.

  - Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 13/2013/QĐ-TTg.

  - Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

  - Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

  Như vậy, nhìn chung so với quy định hiện hành tại Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT thì Dự thảo 2 vẫn giữ nguyên định mức giảm tiết dạy đối với đối tượng là giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường.

  Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm khác

  Theo Điều 10 Dự thảo 2 quy định như sau:

  Đối với những vị trí việc làm không bố trí được người làm việc mà phải phân công giáo viên kiêm nhiệm thì nhà trường được sử dụng tiết dạy để làm công việc đó, cụ thể như sau:

  - Giáo viên kiêm nhiệm công tác giáo vụ:

  + Trường phổ thông có từ 28 lớp trở lên ở vùng 2 và vùng 3, 19 lớp trở lên ở vùng 1 được sử dụng 08 tiết/tuần; các trường phổ thông còn lại được sử dụng 04 tiết/tuần để làm công tác giáo vụ;

  + Hiệu trưởng căn cứ vào phân công nhiệm vụ để quy định số tiết giảm định mức cho từng giáo viên kiêm nhiệm công tác giáo vụ sao cho tổng số tiết giảm của tất cả giáo viên kiêm nhiệm công tác giáo vụ không cao hơn số tiết được sử dụng làm công tác giáo vụ của trường quy định tại điểm a khoản này.

  - Giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh:

  + Trường phổ thông có từ 28 lớp trở lên ở vùng 2 và vùng 3, 19 lớp trở lên ở vùng 1 được sử dụng 08 tiết/tuần; các trường phổ thông còn lại được sử dụng 04 tiết/tuần để làm công tác tư vấn học sinh;

  + Hiệu trưởng căn cứ vào phân công nhiệm vụ để quy định số tiết giảm định mức cho từng giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh sao cho tổng số tiết giảm của tất cả giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh không cao hơn số tiết được sử dụng làm công tác tư vấn học sinh của trường quy định tại điểm a khoản này.

  - Giáo viên kiêm nhiệm công tác văn thư hoặc công tác quản trị công sở (phụ trách cả phòng tin học) hoặc công tác thư viện (phụ trách cả phòng thư viện) được giảm 03 tiết/tuần/công việc.

  Như vậy, đây là quy định mới hoàn toàn so với quy định hiện hành tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Dự thảo 2 đã bổ sung thêm những đối tượng giáo viên được giảm định mức tiết dạy. 

  Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác

  Theo Điều 11 Dự thảo 2 quy định như sau:

  - Giáo viên trong thời gian tập sự, mỗi tuần được giảm 02 tiết.

  - Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần được giảm 04 tiết đối với giáo viên giảng dạy ở trường tiểu học; được giảm 03 tiết đối với giáo viên giảng dạy ở các cơ sở giáo dục khác.

  - Giáo viên trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng nhà trường đồng ý và có xác nhận khám, chữa bệnh của cơ sở y tế thì không phải dạy bù đối với các tiết dạy được phân công theo kế hoạch và số tiết dạy này được tính vào định mức tiết dạy của giáo viên.

  Như vậy, so với quy định hiện hành tại Điều 10 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, Dự thảo 2 đã bỏ chế độ giảm tiết dạy đối với giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu, giữ nguyên chế độ đối với giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống và bổ sung chế độ đối với giáo viên tập sự và giáo viên đi khám, chữa bệnh.

  Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (Dự thảo 2) đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông. Đồng thời, tăng số tiết giảm định mức đối với giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học từ 3 tiết lên thành 4 tiết/tuần.

  Xem toàn văn Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (Dự thảo 2): https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/22/du-thao-thong-tu-gv.docx

   
  182 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận