Đề xuất: Mở ví điện tử phải thu thập sinh trắc học

Chủ đề   RSS   
 • #610395 09/04/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (782)
  Số điểm: 14515
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 286 lần
  SMod

  Đề xuất: Mở ví điện tử phải thu thập sinh trắc học

  Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Đáng chú ý, trong đó có đề xuất mở ví điện tử phải thu thập sinh trắc học của người chủ ví. Cụ thể như sau.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/09/du-thao-thong-tu.doc Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (Lần 01)

  (1) Mở ví điện tử phải thu thập sinh trắc học của chủ ví

  Theo Dự thảo Thông tư, để được mở ví điện tử cá nhân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những tài liệu, thông tin cùng dữ liệu như sau:

  - Thỏa thuận mở và sử dụng Ví điện tử theo quy định tại Điều 19 Dự thảo Thông tư.

  - Giấy tờ tùy thân của người mở ví: Cụ thể:

  + Trường hợp là người Việt Nam: Thẻ CCCD, Thẻ CC hoặc CC điện tử hoặc CMND còn thời hạn sử dụng.

  + Trường hợp là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước còn thời hạn.

  + Trường hợp là người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh do cơ quan nước ngoài cấp còn thời hạn sử dụng; thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam).

  Đáng chú ý, ngoài những giấy tờ như đã nêu trên, người mở Ví điện tử còn phải cung cấp những thông tin sinh trắc học để nhận diện phân biệt người này với người khác như: khuôn mặt, vân tay, mống mắt, giọng nói hoặc các yếu tố sinh trắc học khác.

  Trường hợp Ví điện tử được mở thông qua người giám hộ hay người đai diện theo pháp luật (sau đây gọi chung là người đại diện) thì ngoài các tài liệu, thông tin, dữ liệu như đã nêu trên thì còn phải có thêm: 

  - Trường hợp người đại diện là cá nhân: các tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của người đại diện như đã nêu trên và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện đối với cá nhân mở Ví điện tử; 

  - Trường hợp người đại diện là pháp nhân: tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của pháp nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Dự thảo Thông tư và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp của pháp nhân đó.

  Dự thảo Thông tư cũng đề cập đến trường hợp mở ví bằng đồng Việt Nam thì ngoài những thông tin, dữ liệu nêu trên thì còn phải có thêm tài liệu dữ liệu chứng minh có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam.

  Theo đó, trường hợp Dự thảo Thông tư được thông qua thì trong thời gian sắp tới, khi thực hiện mở ví điện từ, ngoài việc cung cấp những giấy tờ, tài liệu liên quan thì sẽ thu thập thêm dữ liệu sinh trắc học của người chủ ví.

  (2) Quy định về đồng tiền trong giao dịch trực tuyến

  Theo Dự thảo Thông tư, đồng tiền sử dụng trong giao dịch trung gian thanh toán được quy định như sau:

  Trường hợp ở trên lãnh thổ Việt Nam:

  - Các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện qua dịch vụ trung gian thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

  - Trường hợp tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam: 

  + Đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hợp tác với tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

  + Đồng tiền thể hiện trong giao dịch là đồng Việt Nam. Trường hợp được sử dụng ngoại hối để giao dịch thì đồng tiền thể hiện trong giao dịch là đồng Việt Nam; hoặc cả đồng Việt Nam và ngoại tệ.

  Trường hợp ngoài lãnh thổ Việt Nam:

  Khi tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trừ tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính) cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài, đồng tiền mà khách hàng sử dụng để thanh toán qua một hoặc một số dịch vụ trung gian thanh toán là đồng Việt Nam.

  Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, việc quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam hoặc ngược lại thì tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ sẽ theo tỷ giá do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

  (3) Ví điện tử không liên kết với tài khoản chính chủ tại ngân hàng sẽ bị đóng

  Theo Dự thảo Thông tư, việc liên kết với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của chính khách hàng tại ngân hàng (sau đây viết tắt là tài khoản ngân hàng) theo quy định như sau:

  - Trước khi khách hàng sử dụng Ví điện tử: tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải yêu cầu khách hàng hoàn thành việc liên kết Ví điện tử với tài khoản ngân hàng liên kết.

  - Trong suốt quá trình khách hàng sử dụng: Phải yêu cầu khách hàng duy trì việc liên kết Ví điện tử với tài khoản ngân hàng của chính khách hàng.

  Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được cho phép khách hàng sử dụng Ví điện tử trong trường hợp Ví chưa liên kết hoặc không còn liên kết với tài khoản ngân hàng của chính khách hàng.

  - Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày Ví điện tử không còn liên kết với tài khoản ngân hàng, tổ chức phải gửi thông báo tới khách hàng đề nghị thực hiện việc liên kết theo quy định. 

  Trường hợp sau 01 tháng kể từ ngày tổ chức thông báo, nếu khách hàng vẫn không thực hiện liên kết thì tổ chức thực hiện đóng Ví điện tử và liên hệ với khách hàng để hoàn trả tiền trên Ví điện tử cho khách hàng. 

  Trường hợp sau thời gian 01 tháng kể từ ngày đóng Ví điện tử mà tổ chức không thể thực hiện hoàn trả tiền do nguyên nhân từ phía khách hàng thì tổ chức thực hiện theo dõi số dư còn lại trên Ví điện tử của khách hàng và phải đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả khi chủ Ví điện tử có yêu cầu. 

  - Ví điện tử phải được liên kết với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ (có gắn với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam) của chính khách hàng mở tại ngân hàng liên kết. 

  - Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải thỏa thuận với ngân hàng liên kết và/hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử về quy trình, cách thức liên kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của chính khách hàng. 

  - Khách hàng được liên kết Ví điện tử với một hoặc nhiều tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của chính khách hàng mở tại các ngân hàng liên kết.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/09/du-thao-thong-tu.doc Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (Lần 01)

   
  91 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận