Đề xuất huy động công chức, viên chức, NLĐ trong cơ quan nhà nước phục vụ công tác chống dịch

Chủ đề   RSS   
 • #574668 21/08/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Đề xuất huy động công chức, viên chức, NLĐ trong cơ quan nhà nước phục vụ công tác chống dịch

  Sở Nội vụ đề xuất công chức, viên chức, NLĐ trong cơ quan nhà nước tham gia chống dịch - Minh họa

  Đề xuất công chức, viên chức, NLĐ trong cơ quan nhà nước tham gia chống dịch - Minh họa

  Đây là ý kiến của của Sở Nội vụ TP. HCM tại Công văn 3511/SNV-CCHC về việc đề xuất giải pháp cấp bách thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch 2715/KH-BCĐ ban hành ngày 20/8/2021.

  Cụ thể, Sở đề xuất giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố:

  - Tiếp tục huy động, lập danh sách công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và thành lập ngay các đội công tác tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo hướng dẫn. Lưu ý động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động vì mục tiêu chung của Thành phố, đồng thời lưu ý các trường hợp đủ điều kiện nhưng có thái độ, hành vi né tránh nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 làm cơ sở để nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. 

  - Khẩn trương phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho tất cả công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị.

  - Chịu trách nhiệm thông tin, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID19 ngay khi được huy động theo phân công của Tổ Điều phối nguồn nhân lực.

  Ngoài ra, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện:

  - Rà soát, huy động, báo cáo (cập nhật thường xuyên) số liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành y tế trực thuộc và người lao động thuộc hệ thống y tế tư nhân hiện cư trú tại các khu phong tỏa gửi về Tổ Điều phối nguồn nhân lực (thời gian báo cáo hàng tuần và đột xuất để phục vụ các cuộc họp của Tổ Điều phối nguồn nhân lực).

  - Chịu trách nhiệm huy động tối đa nguồn lực từ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân tại địa bàn và các lực lượng tình nguyện viên khác tham gia chống dịch bệnh COVID-19.

  - Phối hợp với Tổ Điều phối nguồn nhân lực phân công nhiệm vụ, bố trí phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc sở, ban, ngành Thành phố được huy động thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

  Sở cũng đưa ra giải pháp về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (bao gồm cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh), trong đó

  (1) Các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện nghiêm việc bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà:

  Chỉ bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của Thành phố theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” tại trụ sở hoặc địa điểm lưu trú gần trụ sở theo hình thức luân phiên hàng tuần và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tổ chức xét nghiệm, biện pháp SK...) như sau:

  - Các nội dung được làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị: trực cơ quan; xử lý văn thư đi - đến và các văn bản theo chế độ mật; tham mưu xử lý, giải quyết công tác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

  - Về số lượng bố trí:

  + Đảm bảo phải có lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực.

  + Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc không thể sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà: bố trí không quá 04 người (ít nhất 01 lãnh đạo và các chuyên viên).

  + Đối với cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc có thể sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà hoặc được bố trí giải quyết thủ tục hành chính bằng hình

  thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: bố trí không quá 02 người (ít nhất 01 lãnh đạo).

  - Đối với các đơn vị đang tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID19 hoặc chưa hoạt động do đặc thù công việc: Bố trí trực bảo vệ, trực phòng cháy chữa cháy, xử lý các công việc đột xuất khác.

  (2) Đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính:

  Tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và trả kết quả qua môi trường mạng hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

  (3) Các lực lượng khác:

  - Lực lượng vũ trang, ngành y tế Thành phố đảm bảo 100% quân số để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  - Các đơn vị đặc thù đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận bằng văn bản được bố trí theo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đề xuất.

  - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định về bố trí số lượng đối với lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở.

   
  1793 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận