Đề xuất: Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt được ký dưới dạng dữ liệu điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #602365 06/05/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Đề xuất: Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt được ký dưới dạng dữ liệu điện tử

  Bộ Công Thương đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo đó hợp đồng mua bán điện phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử.

  Hợp đồng mua bán phải được đăng ký và được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận

  Một trong nội dung mới được đề cập tại Dự thảo thì ngoài việc hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt bằng văn bản dưới dạng giấy thì có thể được thể hiện dưới dữ liệu điện tử (đối với dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện). Ngôn ngữ trong hợp đồng phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

  Đồng thời, hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được đăng ký và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chấp thuận cho áp dụng theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  Nêu rõ về chủ thể ký hợp đồng mua bán điện của Bên bán điện

  Chủ thể của hợp đồng mua bán điện gồm bên mua điện và bên bán điện. Cụ thể:

  - Chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện có đủ năng lực hành vi dân sự, đã đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP và có hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP gửi Bên bán điện. Trường hợp Bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung ký 01 Hợp đồng thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng phải tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này và có văn bản ủy quyền của các hộ dùng chung ký hợp đồng. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp dụng theo Quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

  - Chủ thể ký hợp đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Đơn vị bán lẻ điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện.

  Được quyền thỏa thuận thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ hàng tháng

  Bên bán điện sẽ thực hiện ghi chỉ số vào ngày ấn định hàng tháng, có thể dịch chuyển thời điểm ghi chỉ số trước hoặc sau một ngày, trừ trường hợp bất khả kháng. Ngày ghi chỉ số được thể hiện là ngày cuối của chu kỳ ghi chỉ số trên hóa đơn tiền điện.

  Ngoài ra, một nội dung mới được đề cập trong dự thảo là trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên Bán điện được quyền thỏa thuận thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ hàng tháng đã được ấn định trước đó và phải được Bên mua điện đồng ý. Thỏa thuận giữa hai bên phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

  Bên bán điện được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B không sử dụng điện quá 06 tháng liên tục mà không thông báo trước cho Bên A hoặc Bên B không còn đáp ứng đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 137/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP).

  Một trong những nghĩa vụ của bên mua điện là không trộm cắp điện dưới mọi hình thức. Trường hợp có hành vi trộm cắp điện, Bên mua điện sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự và nếu gây ra thiệt hại khác cho bên bán điện thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự. Việc bồi thường này có khác so với quy định hiện tại khi mà hiện tại việc bồi thường sẽ theo Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

   
  147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận