Đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi ở vùng khó khăn

Chủ đề   RSS   
 • #613068 21/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2648
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 28 lần


  Đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi ở vùng khó khăn

  Bộ GD&ĐT dự thảo Nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi. Trong đó, việc đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi ở vùng khó khăn đang là vấn đề được đông đảo phụ huynh chú ý đến.

  Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, việc đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đang sinh sống ở các khu vực khó khăn,thuộc đồng bào thiểu số là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

  Trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo từ 3-5 tuổi đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, tăng cường trí tuệ và sức đề kháng. 

  Chính vì thế, việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi ở các khu vực miền núi, khó khăn đã trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu.

  (1) Đối tượng hưởng chính sách thực hiện phổ cập giáo dục mẫu giáo

  Theo khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi đã quy định các đối tượng được hưởng chính sách như sau:

  - Trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi thường trú trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

  + Xã khu vực III, khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (không bao gồm các xã khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới).

  + Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

  + Thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi chung là vùng khó khăn) đang học tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc vùng khó khăn, xã khu vực I và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

  - Trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi từ 3 - 5 tuổi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang học tại cơ sở giáo dục mầm non.

  - Trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

  Như vậy, các trẻ em thuộc các trường hợp trên sẽ được hưởng các chính sách về hỗ trợ tiền ăn trưa, miễn học phí theo quy định tại dự thảo.

  Bài được viết theo dự thảo Nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi ( dự thảo 01):https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/21/du-thao-nqqh-pcgdmntemg-3405486.docx

  (2) Đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi ở vùng khó khăn

  Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 dự thảo quy định các chính sách mà trẻ em mẫu giáo được hưởng như sau:

  - Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại mục a, b điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được miễn học phí.

  - Trẻ em thuộc đối tượng mục a, b điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng số tiền học phí trẻ em học tại cơ sở giáo dục công lập được hưởng.

  - Trẻ em mẫu giáo thuộc đối tượng mục a, b, c điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu là 360.000 đồng/tháng/trẻ em (ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

  - Trẻ em mẫu giáo thuộc đối tượng quy định tại mục c điểm 1.1 khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí học tập là 150.000 đồng/tháng/trẻ em (một trăm năm mươi nghìn đồng). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

  Như vậy, trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu là 360.000 đồng/tháng/trẻ em khi thuộc cái đối tượng sau:

  Trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi thường trú tại các khu vực khó khăn; thuộc dân tộc thiểu số và miền núi; vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang học tại cơ sở giáo dục mầm non; trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ.

  Bên cạnh đó, trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp còn được hỗ trợ chi phí học tập là 150.000 đồng/tháng/trẻ em.

  Tóm lại, dự thảo đã xuất các đối tượng cũng như chính sách được hưởng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi. Các trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa là 360.000 đồng/tháng/trẻ em.

  Ngoài ra, tùy vào từng đối tượng cụ thể mà sẽ hưởng chính sách khác nhau như miễn học phí hoặc hỗ trợ chi phí học tập.

  Bài được viết theo dự thảo Nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi ( dự thảo 01):https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/21/du-thao-nqqh-pcgdmntemg-3405486.docx

   
  32 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận