ĐỀ XUẤT: hộ chiếu được cấp quá 06 tháng mà không đến nhận thì hủy giá trị sử dụng

Chủ đề   RSS   
 • #598635 13/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  ĐỀ XUẤT: hộ chiếu được cấp quá 06 tháng mà không đến nhận thì hủy giá trị sử dụng

  Ngày 09/02/2023 Chính phủ đang cho lấy ý kiến tải về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 trên Cổng thông tin điện tử Chính Phủ.
   
  Trong đó, có đề xuất đối với những hộ chiếu được cấp kể từ ngày hẹn mà 06 tháng không đến nhận thì hủy giá trị sử dụng theo quy định sau:
   
  de-xuat-ho-chieu-duoc-cap-qua-06-thang-ma-khong-den-nhan-thi-huy-gia-tri-su-dung
   
  (1) Bổ sung trường hợp hủy giá trị sử dụng hộ chiếu
   
  Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:
   
  1a. Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn đối với trường hợp đã quá 06 tháng kể từ ngày hẹn nhận kết quả đề nghị cập hộ chiếu mà không đến nhận hộ chiếu.
   
  Hiện hành có quy định Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 về các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu bao gồm:
   
  - Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất
   
  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
   
  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.
   
  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.
   
  (2) Bổ sung trình báo mất hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an
   
  Sửa đổi, bổ sung  khoản 2 Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:
   
  Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thuận lợi hoặc Công an cấp huyện, cấp xã nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. 
   
  Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.
   
  Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và người gửi đơn. 
   
  Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.
   
  (3) Một số thay đổi khác về hộ chiếu
   
  - Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 32 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 phương thức đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông như sau:
   
  Người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
   
  - Sửa đổi trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác phối hợp quốc tế tại khoản 10 Điều 45 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:
   
  Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao ký kết Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và tiếp nhận công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú.
   
  - Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 46 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau: Phối hợp với Bộ Công an trong việc ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và tiếp nhận công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú.

  Chi tiết 
  tải về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.
   
  259 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận