Đề xuất hiển thị 05 thông tin về sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VNeID

Chủ đề   RSS   
 • #612637 11/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 35 lần


  Đề xuất hiển thị 05 thông tin về sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VNeID

  Bộ Y tế đang dự thảo lần thứ 03 Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế điện tử. Trong đó, việc đề xuất hiển thị 05 thông tin về sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VNeID là điểm đáng chú ý được đông đảo người dân quan tâm.

  Dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế gồm 4 chương, 29 điều, quy định về việc quản lý dữ liệu y tế điện tử. Theo dự thảo, thông tin về sức khỏe cá nhân nằm trong phạm vi dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế.

  (1) Đề xuất hiển thị 05 thông tin về sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VNeID

  Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 9 dự thảo 05 thông tin về sức khỏe cá nhân bao gồm:

  + Thông tin cơ bản của cá nhân

  + Thông tin về chứng sinh

  + Thông tin về bảo hiểm y tế

  + Các thông tin sức khỏe cá nhân cơ bản 

  +  Thông tin báo tử.

  Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng dữ liệu y tế được quy định tại khoản 4 Điều 15 dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế như sau:

  - Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 của dự thảo được dùng cho việc xây dựng kho dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai Sổ sức khỏe điện tử của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài khi sử dụng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế hoạt động theo quy định của pháp luật.  

  - Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 của dự thảo được tích hợp vào thẻ căn cước để thực hiện việc hiển thị thông tin về Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

  - Bộ Y tế quy định về Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

  - Cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp số định danh cá nhân được sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ khi sử dụng dịch vụ y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

  Như vậy, theo dự thảo, nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân này sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước để thực hiện việc hiển thị thông tin về Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

  Các thông tin về sức khỏe cá nhân được dùng cho việc xây dựng kho dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai Sổ sức khỏe điện tử của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài khi sử dụng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế hoạt động theo quy định của pháp luật.  

  Bài được viết theo Dự thảo lần 03:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/052024_duthaonghidinhquydinhqldlyte_duthaolan3_xinykienlan3_final.docx

  (2) Đề xuất những hành vi không được làm trong quản lý dữ liệu y tế 

  Việc tạo lập, thu thập, cập nhật, điều chỉnh, duy trì, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu y tế điện tử phải tuân theo quy định pháp luật. Tại Điều 5 dự thảo đề cập đến những hành vi không được làm trong quản lý dữ liệu y tế, bao gồm:

  - Lợi dụng dữ liệu y tế để xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  - Cung cấp thông tin không đúng sự thật hoặc không được phép cung cấp.

  - Phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế và các cơ sở dữ liệu ngành Y tế.

  - Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế và các cơ sở dữ liệu ngành Y tế; sao chép, làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế và các cơ sở dữ liệu ngành Y tế.

  - Khai thác, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế và các cơ sở dữ liệu ngành Y tế không đúng quy định, xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

  Như vậy, theo dự thảo đã đề xuất 05 hành vi không được làm trong quản lý dữ liệu y tế .

  Tóm lại, dự thảo đề xuất 05 nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân bao gồm: Thông tin cơ bản của cá nhân; thông tin về chứng sinh; thông tin về bảo hiểm y tế; các thông tin sức khỏe cá nhân cơ bản và thông tin báo tử sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước để thực hiện việc hiển thị thông tin về Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

  Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã đề xuất 05 hành vi không được làm trong việc quản lý dữ liệu y tế 

  Bài được viết theo Dự thảo lần 03:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/052024_duthaonghidinhquydinhqldlyte_duthaolan3_xinykienlan3_final.docx

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận