Đề xuất giảm đến 50% một số mức thu, lệ phí thu khi thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Chủ đề   RSS   
 • #604126 20/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1812)
  Số điểm: 63308
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1350 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất giảm đến 50% một số mức thu, lệ phí thu khi thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến

  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

  Theo đó, Bộ tài chính đề xuất giảm một số mức thu nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể một số mức thu nổi bật sau:

  (1) Giảm 10% mức thu trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

  Theo đó, tại Dự thảo Thông tư đề xuất trường hợp công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

  - Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 44/2023/TT-BTC.

  - Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 44/2023/TT-BTC.

  Theo đó, giảm 10% đối với các mức thu trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam nêu trên trong vòng 02 năm từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

  (2) Giảm 20% mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

  Đề xuất trường hợp tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép hoạt động xây dựng qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

  - Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 80% (tám mươi phần trăm) mức thu quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 6 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

  - Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo mức thu quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 6 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

  (3) Giảm 50% mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  Đề xuất mức thu phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin:

  - Kể từ ngày Thông tư 48/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.

  - Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí theo quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.

  (4) Giảm mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi GPLX qua cổng dịch vụ công trực tuyến

  Tại Dự thảo đề xuất sửa đổi mức thu phí, lệ phí như sau:

  - Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

  - Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

  + Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

  + Kể từ ngày 01/ 01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

  Xem thêm một số mức thu đề xuất giảm khi thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại Dự thảo Thông tư

   
  236 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (18/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận