Đề xuất chưa đủ tuổi hưởng lương hưu sẽ được rút 50% BHXH 1 lần

Chủ đề   RSS   
 • #599992 07/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất chưa đủ tuổi hưởng lương hưu sẽ được rút 50% BHXH 1 lần

  Hiện nay Chính phủ đang cho lấy ý kiến các nhân dân và các chuyên gia trong và ngoài nước về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tải về với nhiều vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến đời sống xã hội trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
   
  Theo đó, đối với chế độ rút BHXH 1 lần sẽ được thay đổi cho đối tượng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu sẽ được rút 50% BHXH 1 lần theo quy định sau:
   
  de-xuat-chua-du-tuoi-huong-luong-huu-se-duoc-rut-50%-bhxh-1-lan
   
  (1) Bảo hiểm xã hội một lần
   
  NLĐ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nêu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  - Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
   
  - Ra nước ngoài để định cư.
   
  - Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm H1V đã chuyển sang giai đoạn AIDS.
   
  - Người đang bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này theo quy định của Bộ Y tế.
   
  Phương án 1:
   
  Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm.
   
  Phương án 2:
   
  Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm mà NLĐ có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 
   
  Thời gian đóng BHXH còn lại được bảo lưu để NLĐ hưởng chế độ BHXH khi đủ tuổi nghỉ hưu.
   
  Trường hợp NLĐ quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội sau 12 tháng kể từ khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
   
  Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
   
  - 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.
   
  Trường hợp thời gian đóng BHXH có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lé đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ năm 2014 trở đi để tính mức hưởng BHXH một lần.
   
  - 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
   
  - Bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm.
   
  Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội.
   
  Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan BHXH.
   
  (2) Điều kiện hưởng lương hưu
   
  NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i, k, 1, m khoán 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  - Đủ 61 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 56 tuổi 08 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
   
  - NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH ban hành.
   
  Hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
   
  - NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ.
   
  - Người bị nhiễm L11V/A1DS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  NLĐ quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội nghỉ việc có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  - Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2008, Luật Công an nhân dân 2018, Luật Cơ yếu 2011, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 có quy định khác.
   
  - Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
   
  - Người bị nhiễm HIV/A1DS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
   
  NLĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội có thời điểm hưởng BHXH một lần sau thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành thì điều kiện để được hưởng lương hưu là phải có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.
   
  Xem thêm dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tải về.
   
  220 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận