Đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, công chức từ 01/7/2023

Chủ đề   RSS   
 • #602453 11/05/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2225)
  Số điểm: 77814
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, công chức từ 01/7/2023

  Ngày 08/5/2023, Bộ Nội vụ lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

  Trước đó, ngày 14/5/2023 Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  Vì vậy, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

  Theo đó, Dự thảo đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 1 Dự thảo Thông tư:

  Tải Dự thảo

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/10/moi-xem-du-thao-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so-va-gop-y-0805202344142CH.pdf

  Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số .../2023/NĐ-CP) để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:   

  (1) Công thức tính mức lương:

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số lương hiện hưởng

  (2) Công thức tính mức phụ cấp:

  - Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số phụ cấp hiện hưởng

   

  Xem bài viết liên quan: Bảng lương cơ sở của công chức áp dụng từ 01/7/2023

  - Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

  +

  Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2023 (nếu có)

  +

  Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2023 (nếu có)

  x

  Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

  - Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

  (3) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

  Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

  Xem chi tiết Dự thảo lấy ý kiến từ 08/5 -07/7/2023.

  Tải Dự thảo

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/10/moi-xem-du-thao-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so-va-gop-y-0805202344142CH.pdf

  Trước đó, ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

  Theo đó, từ 01/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; lương cơ sở thêm 20,8% vào năm 2023 thì mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 310.000 đồng/tháng.

  Căn cứ tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, tiền lương của cán bộ, công chức viên chức hiện nay được quy định mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, mức lương cơ sở sẽ là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

  Qua quy định trên, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023 được tính theo công thức sau:

  Tiền lương = 1.800.000 đồng x hệ số lương

  (Căn cứ tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

  Theo đó, từ ngày 01/7/2023 thì mức lương cơ sở tăng 1.800.000 đồng thì tiền lương của công chức nhóm A3.1 bậc 6 loại A3 với hệ số lương là 8.00 sẽ là 14.400.000 đồng/tháng, tăng 2.480.000 đồng/tháng.

  Xem bài viết liên quan: Bảng lương cơ sở của công chức áp dụng từ 01/7/2023

   
  4704 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (03/06/2023) danusa (23/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận