Đề xuất cách ghi thông tin căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ vào mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới

Chủ đề   RSS   
 • #611201 04/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 8772
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 190 lần


  Đề xuất cách ghi thông tin căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ vào mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới

  Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

  (1) Nội dung được thể hiện trên sổ đỏ, sổ hồng theo mẫu mới là gì?

  Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính có các điểm nổi bật như đề xuất mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới và cách ghi các thông tin vào sổ đỏ, sổ hồng.

  Theo Dự thảo Thông tư, Giấy chứng nhận QSDĐ  theo mẫu mới bao gồm 2 trang , in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen ), có kích thước 210 x 297 mm. 

  Các nội dung được thể hiện trên Giấy chứng nhận QSDĐ được quy định tại Điều 3 Dự thảo Thông tư như sau:

  Trang 1 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung:

  - Quốc hiệu;

  - Quốc huy;

  - Mã QR code;

  - Tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ;

  - Mục “1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”;

  - Mục “2. Thông tin thửa đất”;

  - Mục “3. Thông tin tài sản gắn liền với đất”;

  - Mục “4. Ghi chú”;

  - Mục “5. Sơ đồ thửa đất”;

  - Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận;

  - Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

  Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung:

  - Mục “6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:”;

  - Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

  Xem và tải: Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/04/duthao_thongtugiaychungnhan_hosodiachinh.docx

  (2) Đề xuất cách ghi thông tin căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ vào sổ đỏ, sổ hồng

  Thông tin tài sản gắn liền với đất được thể hiện tại "Mục 3" tại trang 1 của Giấy chứng nhận QSDĐ.

  Theo đó Dự thảo Thông tư đã đề xuất cách ghi thông tin căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là tài sản liền với đất vào sổ đỏ, sổ hồng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 như sau:

  Đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở riêng lẻ

  - Loại nhà ở: ghi loại nhà ở cụ thể theo quy định của pháp luật về nhà ở Ví dụ: “Nhà ở riêng lẻ”; “Nhà biệt thự”;

  - Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của nhà ở tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao của nhà, bằng số Ả Rập, theo đơn vị mét vuông, được làm tròn số đến một chữ số thập phân;

  - Diện tích sàn: ghi bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông, được làm tròn số đến một chữ số thập phân. Đối với nhà ở một tầng thì ghi diện tích mặt bằng sàn xây dựng của nhà đó. Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng;

  - Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với trường hợp nhà ở thuộc sở hữu của một chủ; ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp nhà ở có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì ghi lần lượt từng hình thức sở hữu và diện tích kèm theo. Ví dụ: “Sở hữu riêng 50m2; sở hữu chung 20m2”;

  - Cấp (hạng) nhà ở: xác định và ghi theo quy định phân cấp nhà ở của của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng;

  - Thời hạn được sở hữu ghi đối với các trường hợp như sau:

  + Trường hợp mua nhà ở có thời hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở thì ghi ngày tháng năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng mua bán hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở;

  + Trường hợp được sở hữu nhà ở trên đất thuê, mượn của người sử dụng đất khác thì ghi ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê, mượn;

  + Các trường hợp còn lại không xác định thời hạn và ghi bằng dấu “-/-”.

  Đối với tài sản gắn liền với đất là căn hộ chung cư

  - Loại nhà ở: ghi “Căn hộ chung cư số…”;

  - Tên nhà chung cư: ghi tên hoặc số hiệu của nhà chung cư, nhà hỗn hợp theo dự án đầu tư hoặc thiết kế, quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

  - Diện tích sàn: ghi diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở;

  - Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với trường hợp căn hộ thuộc sở hữu của một chủ; ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp căn hộ thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp căn hộ có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì ghi lần lượt từng hình thức sở hữu và diện tích kèm theo. Ví dụ: “Sở hữu riêng 50m2; sở hữu chung 20m2”;

  - Thời hạn được sở hữu ghi đối với các trường hợp như sau:

  + Trường hợp mua căn hộ chung cư có thời hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở thì ghi ngày tháng năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng mua bán hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở;

  + Các trường hợp còn lại không xác định thời hạn và ghi bằng dấu “-/-”;

  - Hạng mục được sở hữu chung ngoài căn hộ: ghi tên từng hạng mục ngoài căn hộ chung cư và diện tích kèm theo (nếu có) mà chủ sở hữu căn hộ có quyền sở hữu chung với các chủ căn hộ khác theo hợp đồng mua, bán căn hộ đã ký..

  Tại các mục ghi về tài sản gắn liền với đất trên Trang 1 của sổ đỏ, sổ hồng, ghi dấu “-/-” khi có các trường hợp sau đây: 

  - Tại thời điểm cấp sổ đỏ, sổ hồng mà thửa đất không có tài sản gắn liền với đất

  - Có tài sản gắn liền với đất nhưng người sử dụng đất chưa có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản

  - Có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người khác

  - Có đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhưng không đủ điều kiện chứng nhận

  Trên đây là một số nội dung nổi bật trong Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

  Xem và tải: Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/04/duthao_thongtugiaychungnhan_hosodiachinh.docx

   
  222 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận