Đề xuất các trường hợp được gia hạn giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh cho đối tượng thuộc LLVTND

Chủ đề   RSS   
 • #603562 26/06/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1850)
  Số điểm: 64410
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1377 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất các trường hợp được gia hạn giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh cho đối tượng thuộc LLVTND

  Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định về khám bệnh, chữa cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị định ngày 23/6/2023.

  Dự thảo Nghị định có quy định mới về gia hạn giấy phép hành nghề về khám, chữa bệnh cho lực lượng vũ trang nhân dân, như sau:

  Xem và tải Dự thảo

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/26/2.duthaonghidinh-kcb.pdf

  Các trường hợp cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động

  Tại Dự thảo Nghị định quy định nhiều điểm mới so với quy định hiện hành tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP, cụ thể:

  (1) Cấp mới giấy phép hành nghề

  Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33  Luật khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp sau:

  - Người hành nghề bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 35 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 30 Dự thảo Nghị định;

  - Người hành nghề thay đổi văn bằng chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề;

  - Người hành nghề không đủ điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề.

  (2) Cấp lại giấy phép hành nghề 

  Áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31  Luật khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp sau:

  - Người hành nghề bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc các trường hợp quy định tại các điểm d khoản 1 Điều 35 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và điểm a khoản 2 Điều 31 Dự thảo Nghị định;

  - Người hành nghề bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc các trường hợp quy định tại các điểm e, g, h, i khoản 1 Điều 35 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và điểm a khoản 3 Điều 31 Dự thảo Nghị định .

  (3) Gia hạn giấy phép hành nghề 

  Áp dụng đối với trường hợp quy định tại Điều 32   Luật khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp sau;

  - Không bị Hội đồng chuyên môn xác định là có sai sót về chuyên môn y tế đến mức phải đình chỉ hành nghề từ 02 lần trở lên trong thời gian giấy phép hành nghề có giá trị hiệu lực;

  - Không đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề.

  (Đây là điểm mới tại Dự thảo, theo đó, tại quy định hiện hành không có quy định về trường hợp gia hạn giấy phép hành nghề.)

  (4) Điều chỉnh giấy phép hành nghề 

  Điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các trường hợp sau:

  - Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hành nghề;

  - Bổ sung kỹ thuật chuyên môn trong giấy phép hành nghề;

  - Bổ sung chuyên khoa khác với chuyên khoa ghi trong chứng chỉ hành nghề đã được cấp; (điểm mới so với quy định hiện hành)

  - Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hành nghề;

  - Thay đổi thông tin cá nhân và văn bằng giấy phép trong giấy phép hành nghề.

  Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề

  Đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề cần các giấy tờ sau:

  - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề theo Mẫu số 03 Phụ lục II.

  Xem và tải Mẫu số 03

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/26/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2003-.docx

  - Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định.

  - Giấy chứng nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 3 Điều 120   Luật khám bệnh, chữa bệnh.

  Trình tự gia hạn giấy phép hành nghề đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  Người đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11 Dự thảo Nghị định trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc chuyển dữ liệu điện tử về Phòng/Ban quân y cấp trên trực tiếp cho tới đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; cơ sở y tế trực thuộc Công an đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an.

  Bước 2: Cơ quan thẩm quyền nhận hồ sơ

  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, lập danh sách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc chuyển dữ liệu điện tử về Cơ quan được giao quản lý về y tế kèm theo hồ sơ đề nghị của người hành nghề và công văn đề nghị của thủ trưởng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

  - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Cơ quan được giao quản lý về y tế phải có văn bản trả lời đơn vị gửi hồ sơ, trong đó nêu cụ thể lý do không hợp lệ, yêu cầu những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đối trong hồ sơ đề nghị.

  Bước 3: Trình cấp có thẩm quyền

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan được giao quản lý về y tế tiến hành xét duyệt hồ sơ và hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hành nghề.

  Bước 4: Trả giấy phép hành nghề

  Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định, Cơ quan được giao quản, lý về y tế trả giấy phép hành nghề cho người hành nghề.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định lấy ý kiến từ ngày 23/6/2023.

  Xem và tải Dự thảo

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/26/2.duthaonghidinh-kcb.pdf

   
  147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận