Đề xuất các ngành được hưởng mức lương hưu tối đa

Chủ đề   RSS   
 • #612397 06/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2804
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 32 lần


  Đề xuất các ngành được hưởng mức lương hưu tối đa

  Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Tại Hội thảo góp ý kiến về dự thảo đã trao đổi, đề xuất các ngành được hưởng mức lương hưu tối đa.

  Hội thảo góp ý, trao đổi về chế độ hưu trí đặc biệt là về mức lương hưu hàng tháng, một số cán bộ ý kiến cho rằng các ngành đặc thù như quân đội khi nghỉ hưu không được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, điều này ảnh hưởng đến việc thu hút nguồn nhân lực. 

  Bên cạnh đó trong dự thảo, các đối tượng áp dụng chế độ hưu trí được quy định như sau:

  (1) Đối tượng áp dụng hưu trí

  Căn cứ theo Điều 20 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề cập các đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: 

  - Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Đủ 75 tuổi trở lên.

  +Không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

  + Có đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

  - Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đồng thời bảo đảm quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 20 thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại điểm a khoản 1 Điều 20 phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ theo đề nghị của Chính phủ.

   

  Xem cập nhật Dự thảo mới nhất tại: Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

  Bài được viết theo Dự thảo Luật Bảo hiểm, xã hội sửa đổi:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/06/du-thao-luat-bhxh-sua-doi.docx

  (2) Các ngành được hưởng mức lương hưu tối đa

  Trong Hội thảo góp ý kiến về dự thảo Luật BHXH sửa đổi đã trao đổi, đề nghị bổ sung các ngành đặc thù được hưởng lương hưu tối đa. Cụ thể bao gồm:

  - Phi công

  - Thủy thủ tàu ngầm

  - Lực lượng radar, kỹ thuật hàng không, hóa học và một số lực lượng trọng yếu khác trong quân đội.

  Đây là các ngành yêu cầu rất cao về tính chuyên môn, nghiệp vụ, chi phí đào tạo, sức khỏe và tuổi tác.

  Một số ngành trên yêu cầu tuổi đời không quá 40 - 48 tuổi. Như vậy, rất khó trong việc thực hiện đủ năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu.

  Chính vì vậy, đề xuất bổ sung quy định đặc thù dành cho những ngành nghề đặc biệt. Cụ thể đề xuất như sau:

  - Đối với số năm đóng BHXH đề xuất quy định nam là 25 năm, nữ là 15 năm tham gia đóng BHXH thì được hưởng 45%

  - Từ năm thứ 21 đối với nam và từ năm thứ 16 đối với nữ, mỗi năm được hưởng thêm 3% đến tối đa là 75%.

  (3) Tuổi nghỉ hưu của người năm lao động năm 2024

  Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định tuổi nghỉ hưu như sau:

  - Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

  - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

  - Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

  Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm từ 2024 sẽ được xác định như sau:

  Lao động nam

    Lao động nữ

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  2024

  61 tuổi

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  2026

  57 tuổi

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  62 tuổi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  58 tuổi

   

   

  2030

  58 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  58 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  59 tuổi

   

   

  2033

  59 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  59 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  60 tuổi

  Xem và tải bảng tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/06/Bang-tuoi-nghi-huu.docx

  Tóm lại, tại hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi đã kiến nghị thêm các quy định về số năm đóng BHXH cho các ngành đặc thù để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

  Xem cập nhật Dự thảo mới nhất tại: Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

  Bài được viết theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi :https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/06/du-thao-luat-bhxh-sua-doi.docx

   

   
  733 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận