Đề xuất: Bỏ yêu cầu điều kiện thường trú, tạm trú khi mua nhà ở xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #602047 24/04/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1942)
  Số điểm: 13820
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 307 lần


  Đề xuất: Bỏ yêu cầu điều kiện thường trú, tạm trú khi mua nhà ở xã hội

  Đây là nội dung được đề cập tại Dự thảo Nghị quyết thí điểm chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp. Vậy để mua nhà ở xã hội cần có những điều kiện như thế nào?

  Đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội

  Hiện nay theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn về chính sách nhà ở xã hội thì có đề cập đến nội dung về điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này. Tuy nhiên, theo Dự thảo Nghị quyết thí điểm chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp thì quy định về điều kiện để mua nhà ở xã hội như sau:

  - Điều kiện về nhà ở: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, làm việc hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu 10m2/người;

  - Điều kiện về thu nhập:

  + Các đối tượng là người thu nhập thấp; công nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

  + Các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ; các đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

  + Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập.

  Riêng đối với người thuê nhà ở xã hội thì không bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập đã nêu ở trên.

  Chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp

  Nhà lưu trú công nhân được hiểu là công trình xây dựng được đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất dịch vụ thuộc phạm vi khu công nghiệp theo quy định để bố trí cho công nhân, người lao động thuê lưu trú trong thời gian làm việc tại khu công nghiệp đó. Nhà lưu trú công nhân này là nhà chung cư hoặc nhà liên kế một tầng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

  Đối tượng được thuê nhà lưu trú công nhân như sau:

  - Đối tượng được hưởng chính sách nhà lưu trú công nhân: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

  - Doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã thuê nhà lưu trú công nhân để cho người lao động trong đơn vị mình thuê lại;

  - Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân.

  Các đối tượng nêu trên để được thuê thì cũng phải đảm bảo những điều kiện nhất định. Giá cho thuê nhà lưu trú công nhân do chủ đầu tư thỏa thuận với bên thuê. 

   

   
  80 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận