Đề xuất bổ sung nhiều loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân

Chủ đề   RSS   
 • #611428 10/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (624)
  Số điểm: 10713
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Đề xuất bổ sung nhiều loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân

  Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú. Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân.

  Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ đã công bố dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú ngày 04/5/2024, thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP do Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo.

  Xem dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (cập nhật 04/5/2024) tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/10/du-thao-nd-luat-cu-tru.doc

  Xem cập nhật mới nhất tại: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

  Đề xuất bổ sung nhiều loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân

  Tại Điều 6 dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (dự thảo) , Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân. Cụ thể như sau:

  - Đối với giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ vợ, chồng: bổ sung thẻ căn cước, thẻ căn cước điện tử; thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  - Đối với giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: bổ sung thẻ căn cước, thẻ căn cước điện tử; thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  - Đối với giấy tờ, tài liệu để chứng minh mối quan hệ anh, chị, em ruột: bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  - Đối với giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột: bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  - Đối với giấy tờ, tài liệu chứng minh không còn cha, mẹ: Bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  - Đối với Giấy tờ chứng minh người cao tuổi: bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước điện tử; 

  - Đối với Giấy tờ chứng minh người chưa thành niên: bổ sung  thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước điện tử

  Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ người giám hộ: Quyết định cử người giám hộ; thẻ căn cước; thẻ căn cước điện tử; thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Kho dữ liệu điện tử; xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi cư trú;

  Như vậy, so với Nghị định 62/2021/NĐ-CP, dự thảo đã bổ sung thêm nhiều loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân, trong đó chủ yếu là thẻ căn cước, thẻ căn cước điện tử; thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Quy định mới về đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh

  So với Nghị định 62/2021/NĐ-CP, dự thảo đã bổ sung yêu cầu về đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh tại Điều 7 như sau:

  - Nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi thường trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi thường trú khác nhau thì nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi thường trú của cha hoặc mẹ mà trẻ em mới sinh thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi do cha, mẹ thỏa thuận.

  - Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thường trú phải thực hiện đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho trẻ;

  Quy định này trước đây đã từng xuất hiện tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú (Văn bản này hết hiệu lực vào ngày 01/07/2021): 

  Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.

  Tuy nhiên, sau khi Nghị định 31/2014/NĐ-CP hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 62/2021/NĐ-CP thì thời hạn đăng ký thường trú không còn được quy định nữa.

  Mặc dù không còn quy định thời hạn đăng ký thường trú cho con mới sinh ra nữa, nhưng theo quy định khoản 6 Điều 19 Luật Cư trú 2020 thì khi có đủ điều kiện, người dân phải làm thủ tục đăng ký thường trú.

  Đến nay, quy định này lại một lần nữa xuất hiện trở lại trong dự thảo, theo đó nếu được thông qua thì trẻ em sẽ bắt buộc phải được đăng ký thường trú trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được đăng ký khai sinh.

  Bổ sung khái niệm huỷ đăng ký thường trú, tạm trú

  Tại Điều 9 dự thảo đã bổ sung khái niệm hủy đăng ký thường trú, tạm trú như sau:

  Việc hủy đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là việc hủy kết quả giải quyết các thủ tục làm thay đổi thông tin đã đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trước đó, do cơ quan đăng ký cư trú giải quyết không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy định của Luật Cư trú;

  Trong khi đó, quy định hiện hành không quy định khái niệm của việc huỷ đăng ký thường trú, tạm trú mà chỉ quy định như sau:

  Tại Điều 35 Luật Cư trú 2020: Trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy định của Luật này thì cơ quan đã thực hiện việc đăng ký hoặc thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký đó. Cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người đăng ký và nêu rõ lý do.

  Như vậy, dù không thay đổi bản chất của việc huỷ đăng ký thường trú, tạm trú nhưng dự thảo đã có quy định rõ ràng hơn về khái niệm này.

  Xem dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (cập nhật 04/5/2024) tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/10/du-thao-nd-luat-cu-tru.doc

  Xem cập nhật mới nhất tại: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

   
  750 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận