Đề xuất bỏ lệ phí sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành,…

Chủ đề   RSS   
 • #576215 11/10/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 10717
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 740 lần


  Đề xuất bỏ lệ phí sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành,…

  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

  Đề xuất bỏ một số lệ phí liên quan đến ngoại giao - Minh họa

  Trên cơ sở đánh giá, đề xuất của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 264 như sau:

  Về lệ phí sửa đổi, bổ sung hộ chiếu: Hiện nay, Thông tư 264 quy định, lệ phí sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là 30 USD/quyển.

  Bộ Ngoại giao đề xuất bỏ quy định thu lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông. Lý do là tại Điều 15 và Điều 16 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 không quy định về thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu. Bên cạnh đó, tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC (quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam) đã bỏ quy định thu lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.

  Từ căn cứ nêu trên, dự thảo Thông tư quy định bãi bỏ mức thu lệ phí sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.

  Về lệ phí cấp giấy thông hành, theo quy định hiện nay, lệ phí cấp giấy thông hành: Đối với cấp mới 20 USD/quyển; cấp lại do để hỏng hoặc mất 40 USD/quyển.

  Với nội dung này, Bộ Ngoại giao đề xuất bỏ quy định lệ phí cấp giấy thông hành, vì Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 không quy định Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy thông hành.

  Trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao, tại dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính quy định bãi bỏ mức thu lệ phí cấp giấy thông hành.

  Về phí đăng ký kết hôn, theo quy định hiện nay tại Thông tư 264: Phí đăng ký kết hôn 70 USD/bản; phí đăng ký lại việc kết hôn 120 USD/bản.

  Bộ Ngoại giao đề nghị sửa đổi đơn vị tính phí đăng ký kết hôn từ: 70 USD/bản thành 70 USD/vụ việc kết hôn. Lý do việc quy định thu phí theo số “bản” dẫn đến thu phí 2 lần vì theo quy định thì Cơ quan đại diện cấp 2 bản Giấy đăng ký kết hôn (1 cho vợ và 1 cho chồng).

  Từ căn cứ nêu trên, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phí đăng ký kết hôn là 70 USD/vụ việc, đăng ký lại việc kết hôn 120 USD/vụ việc.

  Tải và xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm.

   
  233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận