Đề xuất bỏ 3 đối tượng bị tinh giản biên chế

Chủ đề   RSS   
 • #600074 11/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2192)
  Số điểm: 76338
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1618 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất bỏ 3 đối tượng bị tinh giản biên chế

  Mới đây, Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế, trong đó có đề xuất 3 đối tượng bị tinh giản biên chế.

  Tại Tờ trình dự thảo nghị định về chính sách tinh giản biên chế nêu rõ:

  Kế thừa quy định còn phù hợp tại 03 Nghị định nêu trên. So với quy định tại các Nghị định cũ, dự thảo đề nghị bỏ 3 đối tượng bị tinh giản biên chế sau:

  Xem và tải Dự thảo

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/10/duthaotinhgianbienche.pdf

  (1) Lao động hợp đồng; 

  Đối với đối tượng lao động hợp đồng, dự thảo đề nghị áp dụng đối với lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên cho phù hợp với quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

  Nghị định không áp dụng đối với lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, vì đối tượng này ký hợp đồng có thời gian không quá 12 tháng.

  (2) Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động); 

  (3) Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.

  Ngoài ra, bổ sung đối tượng tinh giản biên chế là người làm việc tại các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

  Theo đó, đề xuất các đối tượng bị tinh giản biên chế bao gồm:

  (1) Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã.

  (2) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

  (3) Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

  (4) Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

   

  Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế

   

  - Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

  - Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

  - Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Xem chi tiết tại Dự thảo lấy ý kiến từ ngày 08/3/2023.

  Xem và tải Dự thảo

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/10/duthaotinhgianbienche.pdf

   
  399 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận