Đề xuất 06 chức danh mới với công chức cấp xã trong thời gian tới

Chủ đề   RSS   
 • #600741 29/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất 06 chức danh mới với công chức cấp xã trong thời gian tới

  Ngày 27/3/2023 vừa qua Bộ Nội vụ đang tải dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động  không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
   
  Trong đó, có đề xuất 06 chức danh mới với công chức cấp xã trong thời gian sắp tới là nội dung đang được chú ý và lấy ý kiến rộng rãi.
   
  de-xuat-06-chuc-danh-moi-voi-cong-chuc-cap-xa-trong-thoi-gian-toi
   
  (1) Đơn vị hành chính cấp xã có thêm 06 chức danh
   
  Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
   
  - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự.
   
  - Văn phòng – thống kê.
   
  - Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã).
   
  - Tài chính – kế toán.
   
  - Tư pháp – hộ tịch.
   
  - Văn hóa – xã hội.
   
  UBND cấp huyện bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy cấp xã.
   
  (2) Chức vụ của Cán bộ cấp xã
   
  - Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.
   
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND.
   
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.
   
  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   
  - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
   
  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
   
  - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
   
  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
   
  (3) Dự kiến tăng chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
   
  Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng BHYT để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:
   
  - Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở; người hoạt động không chuyên.
   
  - Đơn vị hành chính cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở.
   
  - Đơn vị hành chính cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.
   
  Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tăng thêm tương ứng (1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm).
   
  Áp dụng việc thực hiện phụ cấp quy định tại Nghị định này đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng BHYT để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:
   
  - Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.
   
  - Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở.
   
  Tải về tải dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã tại đây.
   
  2178 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (21/04/2023) admin (30/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận