Để xác định tình trạng nghiện ma túy cần phải thực hiện đúng theo quy trình chuyên môn như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602218 28/04/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (431)
  Số điểm: 3280
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Để xác định tình trạng nghiện ma túy cần phải thực hiện đúng theo quy trình chuyên môn như thế nào?

  Hiện nay, nhiều cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy của người nghiện ma túy. Vậy quy trình thực hiện như thế nào thì đúng chuyên môn kỹ thuật?

   

  Chẩn đoán xác định tình trạng nghiện ma túy theo những tiêu chuẩn nào?

  Căn cứ Điều 3 Thông tư 18/2021/TT-BYT có quy định về 06 tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy như sau:
  - Tiêu chuẩn 1: Ham muốn mạnh mẽ hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất ma túy;
  - Tiêu chuẩn 2: Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng ma túy về thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc mức sử dụng;
  - Tiêu chuẩn 3: Có hiện tượng dung nạp với chất ma túy;
  - Tiêu chuẩn 4: Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác do sử dụng chất ma túy;
  - Tiêu chuẩn 5: Tiếp tục sử dụng ma túy mặc dù đã biết về các hậu quả có hại của chất ma túy;
  - Tiêu chuẩn 6: Có trạng thái cai ma túy (hội chứng cai ma túy) khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất ma túy.
  Theo đó, pháp luật quy định có 06 tiêu chuẩn để chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy. Ngoài ra, việc xác định các tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy được dựa trên kết quả theo dõi lâm sàng, khai thác thông tin từ người cần được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc người đi cùng (nếu có) và hồ sơ do cơ quan công an cung cấp.

  Để xác định tình trạng nghiện ma túy cần phải thực hiện đúng theo quy trình chuyên môn ra sao?
  Căn cứ Điều 4
  Thông tư 18/2021/TT-BYT có quy định về quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

  - Bước 1. Tiếp nhận người và thu thập thông tin liên quan của người cần xác định tình trạng nghiện ma túy.
  - Bước 2: Khám bệnh, theo dõi lâm sàng, ghi thông tin vào hồ sơ bệnh án và Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
  - Bước 3: Ghi kết luận
  + Trường hợp chỉ có 01 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy hoặc có 02 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện chất ma túy trong đó có tiêu chuẩn 6 thì ghi kết luận “không nghiện ma túy” vào Phiếu tổng hợp theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy và trả ngay kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

  + Trường hợp có ít nhất 03 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy thì ghi kết luận “có nghiện ma túy” vào Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy và trả ngay kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 5 Thông tư 18/2021/TT-BYT
  + Trường hợp có 02 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy, trong đó không có tiêu chuẩn 6 hoặc các dấu hiệu theo các Tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy chưa rõ ràng thì thực hiện theo bước 4
  - Bước 4: Khám bệnh, theo dõi lâm sàng, ghi thông tin và kết luận vào hồ sơ bệnh án và các Phiếu theo dõi trong trường hợp quy định tại bước 3:
  + Chỉ định và tiến hành ngay việc khám bệnh, theo dõi lâm sàng để xác định tình trạng nghiện ma túy;
  + Thực hiện khám bệnh và ghi hồ sơ bệnh án;
  + Theo dõi và ghi Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy và các Phiếu theo dõi để xác định trạng thái cai các chất ma túy tương ứng với từng chất ma túy gồm: Phiếu theo dõi để xác định trạng thái cai các chất dạng thuốc phiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04; Phiếu theo dõi để xác định trạng thái cai các chất kích thần (các chất dạng amphetamine, cocain hoặc các chất kích thần khác) theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 và Phiếu theo dõi để xác định trạng thái cai cần sa theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;
  + Ghi kết luận là “có trạng thái cai các chất ma túy” hoặc “không có trạng thái cai các chất ma túy” vào các Phiếu theo dõi để xác định trạng thái cai các chất ma túy tương ứng với từng chất ma túy. Kết luận về trạng thái cai các chất ma túy được tổng hợp vào Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy;
  + Ghi kết luận về tình trạng nghiện ma túy vào Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ bệnh án. Trường hợp có ít nhất 03 Tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy thì kết luận là “có nghiện ma túy”. Trường hợp không đủ 03 tiêu chuẩn của tình trạng nghiện ma túy hoặc chưa biểu hiện rõ các Tiêu chuẩn chẩn đoán do chưa đáp ứng đủ về mặt thời gian thì kết luận là “không nghiện ma túy”. Trả ngay kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
  Như vậy, để xác định tình trạng nghiện ma túy của người nghiện ma túy, cơ sở y tế phải thực hiện đúng quy trình về chuyên môn, kỹ thuật theo quy định pháp luật. 

  Ngoài ra, trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy, người cần xác định tình trạng nghiện ma túy có hội chứng cai, các rối loạn tâm thần và các bệnh kèm theo thì được khám và điều trị theo quy định hiện hành về khám bệnh, chữa bệnh.

  Việc Trả kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy như thế nào?

  Theo Điều 5 Thông tư 18/2021/TT-BYT có quy định về việc trả kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:
  - Ghi kết quả vào Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng kết luận tình trạng nghiện ma túy trên Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy.
  - Kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy được trả cho người tự nguyện đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cho cơ quan Công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận người cần xác định tình trạng nghiện ma túy.

  Theo đó, cơ sở y tế thực hiện ghi kết quả vào Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng kết luận. Kết quả này sẽ được trả cho người tự nguyện đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cho cơ quan Công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

  Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy cần phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật đã đề ra. Ngoài ra, việc chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy theo các tiêu chuẩn phải dựa trên các yếu tố như kết quả theo dõi lâm sàng, khai thác thông tin từ người nghiện ma túy,...

   
   
  90 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận