Để vật tư thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

Chủ đề   RSS   
 • #605763 28/09/2023

  Bao116

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (65)
  Số điểm: 355
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Để vật tư thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

  Để vật tư thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông bị phạt bao nhiêu tiền? Cảnh sát giao thông có quyền phạt hành chính đối với hành vi trên?

  Để vật tư thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông có thể bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?

  Hành vi để vật tư, máy móc thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  - Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không thực hiện theo đúng các quy định trong Giấy phép thi công hoặc trong văn bản thỏa thuận thi công của cơ quan có thẩm quyền, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, điểm a khoản 4, khoản 5 Điều này;

  - Không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp hoặc ở hai đầu cầu, cống, đường ngầm đang thi công theo đúng quy định;

  - Để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông;

  - Không thu dọn ngay các biển báo hiệu, rào chắn, phương tiện, vật dụng thi công, các vật liệu khác hoặc không hoàn trả phần đường (gồm lòng đường, lề đường, hè phố), phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ theo nguyên trạng khi thi công xong.

  Như vậy, hành vi để vật tư, máy móc thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi.

  cong-trinh-xay-dung

  Cảnh sát giao thông có quyền phạt hành chính đối với hành vi để vật tư thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông hay không?

  Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông được quy định tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

  Cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định này như sau:

  - Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11;

  - Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 (trừ điểm a khoản 5), khoản 6 (trừ điểm đ khoản 6), khoản 7, điểm a khoản 8 Điều 12;

  - Khoản 1; điểm b, điểm c, điểm d khoản 2; điểm b khoản 3; điểm a khoản 4; điểm b, điểm c khoản 5 Điều 13;

  - Khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 4, khoản 4a[144], khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, điểm a khoản 9 Điều 15;

  - Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27;

  - Khoản 1; khoản 2; điểm a khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm p, điểm q khoản 4; khoản 5; điểm d, điểm đ, điểm e, điểm i, điểm m, điểm n, điểm o, điểm p, điểm q khoản 6; điểm a, điểm b, điểm c, điểm h, điểm i khoản 7 Điều 28;

  - Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35 (trừ điểm b, điểm c khoản 2; điểm a khoản 3; điểm b khoản 4; khoản 5 Điều 35), Điều 36;

  - Điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 1; điểm a khoản 2; điểm a, điểm b, điểm c khoản 3; điểm d khoản 4; khoản 8 Điều 37;

  - Điểm b, điểm c khoản 1; khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điều 40;

  - Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47;

  - Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 48;

  - Điều 49, Điều 50;

  - Khoản 1; khoản 2; khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c khoản 4 Điều 51;

  - Điều 52; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 53;

  - Điểm a, điểm c khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điều 54;

  - Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64, Điều 65, Điều 66;

  - Khoản 2 Điều 67;

  - Điểm a, điểm b khoản 1; điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 3 Điều 71;

  - Điều 72, Điều 73.

  Theo đó, cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân để vật tư, máy móc thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông.

  Tóm tai, hành vi để vật tư, máy móc thi công ngoài phạm vi công trình xây dựng gây cản trở giao thông có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi.

   
  71 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận