Để trở thành dân số viên hạng IV cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Chủ đề   RSS   
 • #600263 20/03/2023

  Changchang0212

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:20/03/2023
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 460
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Để trở thành dân số viên hạng IV cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

  Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV được sửa đổi bởi bởi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 03/2022/TT-BYT về dân số viên hạng IV có quy định như sau:

  Dân số viên hạng IV - Mã số: V.08.10.29

  ...

  2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

  a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số - y tế trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương;

  3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

  a) Hiểu đúng các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình;

  b) Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

  c) Có năng lực chủ động thực hiện các công việc và nhiệm vụ chuyên môn được giao;

  d) Có năng lực thu thập số liệu, lập sổ sách và cập nhật báo cáo về dân số - kế hoạch hóa gia đình;

  đ) Có năng lực phối hợp để thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

  e) Có năng lực trình bày đúng về chuyên môn nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

  Theo đó, để trở thành dân số viên hạng IV cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

  - Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số - y tế trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương;

  - Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

  + Hiểu đúng các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình;

  + Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình;

  + Có năng lực chủ động thực hiện các công việc và nhiệm vụ chuyên môn được giao;

  + Có năng lực thu thập số liệu, lập sổ sách và cập nhật báo cáo về dân số - kế hoạch hóa gia đình;

  + Có năng lực phối hợp để thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

  + Có năng lực trình bày đúng về chuyên môn nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

   
  162 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận