Để nhập quốc tịch Việt Nam thì người nước ngoài cần đảm bảo những điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #604834 18/08/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2668
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Để nhập quốc tịch Việt Nam thì người nước ngoài cần đảm bảo những điều kiện gì?

  Hiện nay theo quy định của Việt Nam thì người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cần những điều kiện gì để được nhập quốc tịch Việt Nam?

  1. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

  Căn cứ tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định về điều kiện nhập quốc tịch Việt nam như sau:

  - Trường hợp 1: Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  + Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

  + Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

  + Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

  + Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

  - Trường hợp 2: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện về: biết tiếng Việt, đã thường trú ở Việt Nam 5 năm và khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  + Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

  + Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

  + Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Trong đó, cần lưu ý rằng:

  Ở cả hai trường hợp, Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải là người đang thường trú tại Việt Nam và đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú.

  Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú.

  2. Thế nào là biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam là khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

  3. Khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam là gì?

  Căn cứ tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  Khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

  4. Điều kiện để được xem là người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  Người có công lao đặc biệt đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định của pháp luật chuyên ngành.

  5. Điều kiện để được xem là người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Căn cứ tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là người có tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương hoặc được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam.

   

   

   

   
  198 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận