Đề nghị so sánh giúp giữa cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp giống và khác nhau như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #38871 04/12/2008

  dunghoachat

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Đề nghị so sánh giúp giữa cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp giống và khác nhau như thế nào?

  Đề nghị so sánh giúp 2 khái niệm: Cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp giống nhau và khác nhau
  ở chỗ nào?

  Xem giải đáp So sánh cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại đây.

   
  107525 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dunghoachat vì bài viết hữu ích
  tranquankhu (11/02/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #38872   04/12/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp

      Cơ quan nhà nước được hiểu là hệ thống các cơ quan thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp được tổ chức từ trung ương đến địa phương. Bao gồm:
      - Các cơ quan quyền lực nhà nước (các cơ quan đại diện): Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.
      - Các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương như: Chính phủ (Bộ, cơ quan ngang Bộ) và cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương gồm: UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp.
      - Các cơ quan Tòa án và Viện Kiểm sát các cấp.
      Các đơn vị sự nghiệp (công lập) là một bộ phấn cấu thành cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật, như: viện nghiên cứu, bệnh viện, trường học…
      Bạn có thể tìm hiểu thêm và so sánh.

   
  Báo quản trị |