Đề nghị phân cấp cho địa phương thực hiện thủ tục giao khu vực biển để lấn biển, giao đất

Chủ đề   RSS   
 • #604229 25/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2077)
  Số điểm: 71341
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1531 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề nghị phân cấp cho địa phương thực hiện thủ tục giao khu vực biển để lấn biển, giao đất

  Ngày 24/7/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 286/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định lấn biển.

  Trước đó, ngày 17/7/2023 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định lấn biển. Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các ý kiến phát biểu của bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng đã có kết luận chỉ đạo như sau:

  (1) Việc xây dựng Nghị định lấn biển là nhiệm vụ cấp thiết đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020. Nghị định sẽ là khung khổ pháp lý cho khuyến khích thực hiện khai hoang, phục hóa, lấn biển theo quy định của Luật Đất đai 2013 và thực hiện mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 (Điều 1); Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  (2) Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở dự thảo Nghị định đã được các thành viên Chính phủ cho ý kiến; căn cứ vào Điều 9 của Luật Đất đai về khuyến khích khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; mục tiêu của Nghị quyết 18-NQ/TW và yêu cầu từ thực tiễn của các địa phương có biển để làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc ban hành Nghị định. 

  Đồng thời, thực hiện phân cấp cho các địa phương thực hiện thủ tục giao khu vực biển để lấn biển và giao đất, cho thuê đất để đảm bảo thống nhất, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát các quy định chuyển tiếp theo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đảm bảo chặt chẽ, không hợp thức hóa các trường hợp vi phạm pháp luật trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định.

  (3) Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26/7/2023.

  Xem bài viết chi tiết tại Thông báo 286/TB-VPCP ngày 24/7/2023.

  Xem và tải Thông báo 286/TB-VPCP 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/24/286-tb.signed.pdf

   
  110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận