Đề nghị ban hành chính sách đối với người làm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Chủ đề   RSS   
 • #608025 09/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề nghị ban hành chính sách đối với người làm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

  Ngày 08/1/2024 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 238/BTC-HCSN  năm 2024  tải về việc hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các ĐVSNCL lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
   
  Theo đó, ngày 24/11/2023, Bộ Tài chính nhận được văn bản số 5130/BVHTTDL- NTBD ngày 23/11/2023 của Bộ VHTTDL về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
   
   
  (1) Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
   
  Đối với chính sách về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; chính sách về chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn:
   
  Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã quy định về chủ trương áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị. Trong đó một số nội dung cải cách và giải pháp thực hiện:
   
  - Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc: Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề...
   
  - Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường...);
   
  - Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ NSNN như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo...
   
  Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua việc cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024. Hiện nay Bộ Nội vụ là cơ quan được giao chủ trì xây dựng chính sách tiền lương mới, do đó đề nghị Bộ VHTTDL gửi các đề xuất liên quan đến chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các ĐVSNCL lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đến Bộ Nội vụ để nghiên cứu, tổng hợp chung trong chính sách tiền lương mới, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
   
  (2) Tuổi nghỉ hưu đối với viên chức trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
   
  Đối với chính sách về tuổi nghỉ hưu đối với viên chức trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Đề nghị Bộ VHTTDL tổng hợp ý kiến của Bộ Nội vụ (là cơ quan quản lý nhà nước về viên chức), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (là cơ quan quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội) về nội dung này.
   
  (3) Bổ sung đánh giá cụ thể về nguồn lực thực hiện chính sách
   
  Về nguồn lực: Bộ VHTTDL chưa đánh giá cụ thể về nguồn lực thực hiện các chính sách và tác động cụ thể đến ngân sách nhà nước, do đó đề nghị Bộ VHTTDL bổ sung đánh giá cụ thể về nguồn lực thực hiện các chính sách và tác động cụ thể đến ngân sách nhà nước để bảo đảm thi hành Nghị định.
   
  Chi tiết Công văn 238/BTC-HCSN  năm 2024 tải  ban hành ngày 08/1/2024.
   
  160 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận