Để gia hạn giấy phép lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #608516 31/01/2024

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (266)
  Số điểm: 2077
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 22 lần


  Để gia hạn giấy phép lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

  Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận cấp cho người nước ngoài để được làm việc tại quốc gia đó. Khi giấy phép lao động sắp hết hạn thì cần đáp ứng điều kiện nào để được gia hạn giấy phép lao động?

  1. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

  Theo Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

  - Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

  - Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  - Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

  2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

  Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động bao gồm giấy tờ sau (theo quy định tại Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP):

  - Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  - 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

  - Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

  - Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  - Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  - Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp trừ trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  Ngoài ra, đối với các giấy tờ là giấy phép lao động, văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe và giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp thì hồ sơ nộp phải là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, phải dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

  3. Trình tự gia hạn giấy phép lao động

  Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì trình tự gia hạn giấy phép lao động được thực hiện như sau:

  - Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   - Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

  Thời hạn của giấy phép lao động theo thời hạn của một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa 02 năm.

  Như vậy, điều kiện gia hạn giấy lao động bao gồm: giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày; được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động và có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

   
  76 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận