Để được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, những người nghệ sĩ cần đáp ứng được những điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #604160 21/07/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Để được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, những người nghệ sĩ cần đáp ứng được những điều kiện gì?

  Ai có quyền quyết định việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú? Điều kiện để được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú là gì?

  Ai có quyền quyết định việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú?

  Theo tiết 48 tiểu mục A7 Mục A Chương II Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định như sau:

  Chủ tịch nước có quyền quyết định việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục xét tặng danh hiệu này.

  nghe-si-uu-tu

  Để được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, những người nghệ sĩ cần đáp ứng được những điều kiện gì?

  Theo tiết 48 tiểu mục A7 Mục A Chương II Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022, để được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, những người nghệ sĩ cần đáp ứng được những điều kiện như sau:

  - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương;

  - Có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc; có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;

  - Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên; riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 10 năm trở lên;

  - Đạt một trong các tiêu chí sau:

  + Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá nhân).

  Các giải Vàng trong nước hoặc quốc tế của cá nhân hoặc của bộ phim, chương trình, vở diễn, tiết mục được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  + Có ít nhất 01 giải Vàng quốc gia và 02 giải Bạc quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá nhân).

  Các giải Vàng trong nước hoặc quốc tế của cá nhân hoặc của bộ phim, chương trình, vở diễn, tiết mục được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định.

  Tỷ lệ quy đổi các giải Bạc trong nước và quốc tế của cá nhân hoặc của bộ phim, chương trình, vở diễn, tiết mục sang giải Bạc quốc gia được tính như tỷ lệ quy đổi của giải Vàng.

  + Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá nhân).

  Các giải Vàng trong nước hoặc quốc tế của cá nhân hoặc của bộ phim, chương trình, vở diễn, tiết mục được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  + Có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định tại điểm a, b và điểm c khoản này nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ở một số trường hợp cụ thể sau:

  ++ Nghệ sĩ là người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi 2009, có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật;

  ++ Nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương và đất nước;

  ++ Nghệ sĩ là giảng viên các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đạt các giải thưởng cao tại các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế.

  Tóm lại, để được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, những người nghệ nói chung phải đáp ứng được những điều kiện, tiêu chuẩn trên đây.

   

   
  228 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận