Đề án thành lập công ty quản lý tài sản của TCTD

Chủ đề   RSS   
 • #267237 06/06/2013

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2776)
  Số điểm: 32478
  Cảm ơn: 943
  Được cảm ơn 1126 lần


  Đề án thành lập công ty quản lý tài sản của TCTD

  Với mục tiêu  góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế, vừa qua Thủ tướng đã ban hành Quyết định thông qua Đề án thành lập Công ty quản lý tài sản của TCTD hoạt động theo Nghị định53/2013/NĐ-CP.

  Các công ty này họat động dưới hình thức công ty TNHH 1 TV có 100% vốn nhà nước và chịu sự quản lý của NHNVN.

  Họat động chính của Công ty:

  Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

  Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm.

  Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay.

  - Bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng.
  ...
   
  Bên cạnh đó cũng được quyền được ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán nợ qun lý khoản nợ đã mua, tài sản bảo đảm của khoản nợ và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản nợ...
   
  Các khoản nợ xấu mà công ty được phép mua phải đảm bảo các điều kiện sau:
   
  1. Các khoản nợ xấu (bằng VND hoặc ngoại tệ) của tổ chức tín dụng Việt Nam, bao gồm nợ xấu trong hoạt động cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác cấp tín dụng và hoạt động khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  2. Các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm, trước hết tập trung xử lý các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là bất động sản, bao gồm cả tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là bất động sản.

  3. Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hp lệ.

  4. Khách hàng vay còn tồn tại.

  5. Số dư của khoản nợ xấu hoặc dư nợ xấu của khách hàng vay không thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  Thủ tướng Chính phủ quyết định việc Công ty Quản lý tài sản mua các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

  Phạm vi và đối tượng mua nợ xấu và tài sản có thể được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thay đổi phù hợp với yêu cầu xử lý nợ xấu theo từng thời kỳ theo quy định của pháp luật và năng lực của Công ty Quản lý tài sản để bảo đảm xử lý căn bản nợ xu và đưa tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng về mức an toàn.

   

  Download đầy đủ văn bản tại đây: Quyết định  843/QĐ-TTg năm 2013

  Cập nhật bởi danusa ngày 06/06/2013 09:01:20 SA
   
  5439 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận