Đề án mới của Bộ LĐTBXH: Lộ trình nâng cao chất lượng Y tế lao động xã hội đến 2030

Chủ đề   RSS   
 • #570798 28/04/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 533 lần


  Đề án mới của Bộ LĐTBXH: Lộ trình nâng cao chất lượng Y tế lao động xã hội đến 2030

  Đề án nâng cao chất lượng y tế Lao động xã hội đến 2030 - Minh họa

  Đề án nâng cao chất lượng y tế Lao động xã hội đến 2030 - Minh họa 

  Xuất phát từ những hạn chế, bất cập hiện tại trong công tác tổ chức, quản lý y tế xã hội như cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, lạc hậu; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên cơ sở y tế lao động xã hội còn yếu, chưa thường xuyên được đào tạo,… và thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Bộ LĐ-TBXH đang soạn thảo Đề án Phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 2030.

  Nội dung đề án gồm mục tiêu, các chỉ tiêu và nội dung các hoạt động, cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu tổng quát: Đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của hệ thống cơ sở y tế lao động xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của hệ thống cơ sở y tế lao động xã hội cho các nhóm đối tượng theo hướng toàn diện, liên tục; lồng ghép các hoạt động tăng cường sức khỏe, phòng ngừa, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng kết hợp với các hoạt động trợ giúp xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

  Đề án đề xuất 4 chỉ tiêu cụ thể, chia thành 2 giai đoạn: đến năm 2025 và  đến năm 2030, các chỉ tiêu của giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước.

  Các nhóm chỉ tiêu trọng tâm gồm:

  - Tối thiểu 70% các Bệnh viện, Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng ngành đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  - Thực hiện được tối thiểu 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật của cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh

  - 30% Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  - Thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của y tế tuyến xã

  - Phấn đấu 80% đối tượng thuộc cơ sở, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bị tai nạn lao động được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử; hỗ trợ, nâng cấp các cơ sở y tế lao động xã hội theo quy hoạch của ngành Y tế và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Các nội dung chủ yếu của Đề án

  Đề án có 5 nội dung chủ yếu, mỗi nội dung đều có mục tiêu, nội dung hoạt động, phân công đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, bao gồm các nội dung sau:

  (i) Củng cố, hoàn thiện tổ chức của mạng lưới cơ sở y tế lao động xã hội, phân loại các cơ sở y tế lao động xã hội theo Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế các cấp để có cơ chế hoạt động, đầu tư phù hợp.

  (ii) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở y tế lao động xã hội, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng của cơ sở; rà soát, bố trí, sắp xếp nhân lực làm công tác y tế tại các cơ sở y tế lao động xã hội bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

  (iii) Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, theo dõi sức khỏe đối tượng.

  (iv) Đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của cơ sở y tế lao động xã hội; vận động nguồn lực nâng mức hỗ trợ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với thương bệnh binh và người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người nghèo, người có thu nhập thấp.

  (v) Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở y tế lao động xã hội.

  Xem chi tiết Đề án tại file đính kèm dưới đây.

   
  923 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận