Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo đề xuất Bộ TN&MT

Chủ đề   RSS   
 • #608794 22/02/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (636)
  Số điểm: 11388
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 235 lần
  SMod

  Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo đề xuất Bộ TN&MT

  Dự thảo Nghị định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai vừa qua của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đề ra các quy định chi tiết về quản lý, xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai.

  (1) Nội dung quản lý đối với Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai

  Việc đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin về đất đai giúp cung cấp phần mềm hệ thống thông tin đất đai và hạ tầng công nghệ thông tin cho các địa phương sử dụng theo mô hình tập trung, thống nhất trong cả nước. Chính vì thế, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đề xuất về nội dung quản lý hệ thống như sau:

  - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách: 

  + Xác định nguyên tắc, quy định chung về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. 

  + Xác định nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất cho hệ thống. 

  + Hướng dẫn chi tiết về cung cấp, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai. 

  - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật:

  + Thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hệ thống. 

  + Kiểm tra việc tuân thủ quy định về xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống.

  + Kiểm tra việc sử dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích, hiệu quả. 

  - Quản lý việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu: 

  + Xác định trường hợp được phép khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

  + Quy định mức phí, lệ phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

  + Quản trị phân quyền truy cập cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  + Quy định biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu. 

  - Quản lý việc xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: 

  + Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả. 

  + Cập nhật công nghệ tiên tiến vào hệ thống. 

  + Quản lý bảo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ. 

  - Quản lý các hoạt động dịch vụ: 

  + Quản lý đầu tư xây dựng, cung cấp dịch vụ hạ tầng, phần mềm, cơ sở dữ liệu. 

  + Quản lý cung cấp sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ hệ thống. 

  + Đảm bảo hoạt động dịch vụ minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả. 

  - Hợp tác quốc tế: 

  + Hợp tác trong xây dựng, nâng cấp hệ thống. 

  + Học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong quản lý hệ thống. 

  + Hợp tác với quốc gia có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật tiên tiến.

  (2) Các hoạt động, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống

  Tại đây, Dự thảo Nghị định cũng xác định rõ 08 hoạt động chính liên quan đến Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai như sau:

  - Thiết lập và duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

  - Xây dựng và nâng cấp phần mềm. 

  - Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 

  - Lưu trữ, bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin. 

  - Triển khai, vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống. 

  - Xây dựng quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống. 

  - Đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ. 

  - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

  (3) Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

  Tương tự như Hệ thống thông tin về đất đai, quy định trong việc xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cũng được Dự thảo Nghị định đề cập đến như sau:

  - Phù hợp với Khung Kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam và ngành tài nguyên môi trường. 

  - Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

  - Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, phù hợp với hồ sơ, tài liệu quản lý đất đai. 

  - Chứa dữ liệu chủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan.

  - Dữ liệu chủ có giá trị sử dụng chính thức, tương đương văn bản giấy. 

  - Dữ liệu mở được công bố rộng rãi, miễn phí sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ.

  - Dữ liệu được chia sẻ với Bộ, ngành, địa phương phục vụ cải cách hành chính. 

  Ngoài ra, việc cập nhật cơ sở dữ liệu được quy định phải đáp ứng được các yếu tố như sau:

  - Thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tính pháp lý, chính xác, đầy đủ. 

  - Cập nhật ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. 

  - Cập nhật ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với dữ liệu không gắn với thủ tục hành chính).

  Để tổng kết lại, trên đây là những đề xuất có trong Dự thảo Nghị định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó có quy định cụ thể về nội dung quản lý và các hoạt động xây dựng, quản lý, cập nhật.

  Xem và tải về Dự thảo Nghị định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/02/22/du-thao-nghi-dinh-dieu-tra-gcn-httt.doc

  Xem và tải về tờ trình Dự thảo Nghị định tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/02/22/dt-to-trinh-nghi-dinh-dieu-tra-gcn-httt.doc

   
  392 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (27/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận