Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công không để tồn đọng đến cuối năm mới thanh toán

Chủ đề   RSS   
 • #603339 16/06/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70956
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1518 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công không để tồn đọng đến cuối năm mới thanh toán

  Ngày 15/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2436/TCT-TVQT về việc đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

  Trước đó, tại Công văn 727/KHTC-ĐTXD ngày 30/5/2023 của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính về việc đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế, đơn vị thuộc Tổng cục (gọi tắt là đơn vị) tập trung thực hiện quyết liệt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cụ thể như sau:

  (1) Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

  (2) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện ngay và chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao và hiệu quả sử dụng vốn.

  (3) Rà soát kỹ từng thủ tục, từng khâu trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của từng dự án, xác định các khó khăn, vướng mắc phát sinh, có biện pháp tháo gỡ kịp thời; lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, không để tồn đọng chờ đến cuối năm mới thanh toán.

  (4) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022, Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

  (5) Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ theo Công văn 1630/TCT-TVQT ngày 09/5/2023 của Tổng cục Thuế. 

  (6) Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Tổng cục Thuế về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị.

  Trước đó, ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. 

  Trong đó, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong mọi mặt hoạt động đầu tư công; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư, nổi bật:

  - Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

  - Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch

  Xem chi tiết tại Công văn 2436/TCT-TVQT ngày 15/6/2023.

   
  140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận