Đầu tư tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục

Chủ đề   RSS   
 • #590751 01/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đầu tư tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục

  Đây là nội dung tại Chỉ thị 14/CT-TTg, ngày 31/8/2022 về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ.
   
  Cụ thể, để tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục.
   
  dau-tu-20%-ngan-sach-dia-phuong-cho-giao-duc
   
  Theo đó, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ thực hiện chỉ thị như sau:
   
  UBND các cấp phải chủ động thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển phù hợp trường, lớp tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, học sinh không để tình trạng gây bức xúc trong nhân dân; bảo đảm trẻ em mầm non, học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.
   
  Tăng cường công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng phát triển trường, lớp mầm non, phổ thông theo quy định; thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX).
   
  Rà soát, kiểm tra các dự án khu đô thị mới, có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư dành quỹ đất và xây dựng các cơ sở giáo dục theo quy hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập để giảm áp lực cho trường mầm non, phổ thông công lập, đặc biệt tại các địa bàn KCN, KCX, khu vực đông dân cư.
   
  Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng số biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng và số biên chế được giao. Thực hiện linh hoạt đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trong trường hợp chưa thể bố trí đủ giáo viên theo định mức cần có các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020.
   
  Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung về việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập và chính sách phát triển giáo dục mầm non; ban hành các nghị quyết của HĐND để triển khai thực hiện các nội dung, chính sách theo thẩm quyền quy định.
   
  Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, quản lý, sử dụng sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng vùng xa, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm đầy đủ, thuận lợi cho học sinh khi bước vào năm học mới. 
   
  Bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thư viện và thiết bị dạy học các cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương; bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục.
   
  Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án, dự án đã được phê duyệt để duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và thực hiện các mục tiêu giáo dục theo quy định Luật Giáo dục 2019.
   
  Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng tại địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tổ chức tiêm vắc xin phòng chống COVID-19.
   
  Xem thêm Chỉ thị 14/CT-TTg ban hành ngày 31/8/2022.
   
  362 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591002   13/09/2022

  Đầu tư tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và khả năng của con người, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa và  xã hội của đất nước. Với vị trí quan trọng đó, Nhà nước ưu tiên hàng đầu việc bố trí ngân sách giáo dục nhằm đẩy mạnh sự phát triển giáo dục nước nhà. Theo đó, giáo dục được chú trọng đầu tư, cụ thể tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Đây là một mức chi thực sự phù hợp với tình hình đất nước hiện nay.

   
  Báo quản trị |