Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo?

Chủ đề   RSS   
 • #596472 30/12/2022

  Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo?

  Theo Điều 18 Luật Hỗ trợ đoanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được thực hiện như sau:

  - Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

  - Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo các nguyên tắc sau đây:

  + Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư;

  + Nhà đầu tư tư nhân góp vốn vào quỹ phải có điều kiện tài chính và chịu trách nhiệm về vốn góp của mình.

  - Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại khoản 1 Điều 18 Luật Hỗ trợ đoanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn đối với thu nhập từ khoản đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

  - Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo các nguyên tắc sau đây:

  + Lựa chọn các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đủ điều kiện để cùng đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

  + Khoản vốn đầu tư từ ngân sách địa phương không quá 30% tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo huy động được từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn;

  + Tiến hành chuyển nhượng vốn đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm góp vốn đầu tư. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

   
  326 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596718   31/12/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Hiện nay, nhà nước ban hành khá nhiều chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo. Một trong số đó là ưu đãi thuế đối với các nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đầu tư doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ thúc đẩy, tạo cơ hội cho nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn hiệu quả, khuyến khích đầu tư nhiều hơn.

   
  Báo quản trị |