Dấu hiệu pháp lý của tội vu khống

Chủ đề   RSS   
 • #589418 08/08/2022

  Dấu hiệu pháp lý của tội vu khống

  Tại Điều 156 Bộ Luật Hình sự quy định vu khống, được hiểu là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều mà mình biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt người khác là người phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.
   
  Về mặt hành vi được quy định trong Bộ Luật Hình sự bao gồm:
   
  Có hành vi bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Hành vi này thể hiện qua việc người nào đó tự đặt ra và loan truyền những điều không đúng sự thật và có nội dung xuyên tạc để xúc phạm danh dự của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Hành vi bịa đặt có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,....
   
  Có hành vi loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự người khác. Hành vi này thể hiện thông qua việc người đó tuy không đặt ra những điều không đúng sự thật và biết rõ những điều đó là bịa đặt nhưng vẫn loan truyền điều bịa đặt đó cho người khác. 
   
  Có hành vi bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hành vi này thể hiện thông qua việc tự mình bịa ra người khác có hành vi thực hiện một tội phạm nào đó và tố cáo họ với cơ quan nhà nước như Công an, Viện kiểm sát,... mặc dù thực tế người đó không thực hiện hành vi phạm tội đó.
   
  Về mặt hậu quả thì trong trường hợp các hành vi trên không có mục đích nhằm xúc phạm danh dự của người khác thì hậu quả gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.
   
  Khách thể của tội phạm là các hành vi nêu trên xâm phạm đến danh dự và các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Chủ thể của tội phạm này là bất kì người nào có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Mục đích xúc phạm danh dự của người khác là dấu hiệu cấu thành tội này. Lưu ý đối tượng bị vu khống của tội này không phải là pháp nhân hay một nhóm người mà là con người cụ thể.
   
   
  1807 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quangtuyenn98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận