Đấu giá viên có thể hành nghề theo các hình thức nào?

Chủ đề   RSS   
 • #574238 30/07/2021

  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 4165
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 62 lần


  Đấu giá viên có thể hành nghề theo các hình thức nào?

  Đấu giá viên là một chức danh nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Như vậy, theo quy định thì đấu giá viên có thể hành nghề theo các hình thức nào?

  Căn cứ theo Điều 18 Luật đấu giá tài sản 2016 có quy định về hình thức hành nghề của đấu giá viên, cụ thể như sau:

  Đấu giá viên hành nghề theo các hình thức sau đây:

  Thứ nhất, hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Việc hành nghề của đấu giá viên bằng hình thức này được thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về viên chức.

  Thứ hai, hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản. Việc hành nghề của đấu giá viên bằng hình thức này được thực hiện thông qua việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mỗi đấu giá viên chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Thứ ba, hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. Việc hành nghề của đấu giá viên bằng hình thức này được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về lao động.

   
  154 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận