Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?

Chủ đề   RSS   
 • #577573 30/11/2021

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

  "Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

  b) Đất không có tranh chấp;

  c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  d) Trong thời hạn sử dụng đất.

  Bên cạnh đó, tại Điều 191 Luật đất đai 2013 quy định:

  Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

  2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

  4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó
  .”

  Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 188 và Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

   

   
  426 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nhmylinh97 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578439   26/12/2021

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp. Thực tế hiện nay việc chuyển nhượng đất diễn ra rất phổ biến. Tuy nhiên, vì không có hiểu biết quy định của pháp luật mà mọi người thường chuyển nhượng bằng miệng hoặc giấy tay xong rồi không làm các thủ tục cần thiết để được pháp luật công nhận. Dẫn đến khi có chính quyền kiểm tra thì phát sinh các vấn đề rắc rối cho cả người mua và người bán. Hy vọng là sẽ có nhiều người đọc được bài viết của bạn để làm đúng quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #579554   23/01/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Đất trồng lúa loại đất rất quan trong và nhà nước ta luôn có những ưu đãi đặc biệt cho người sử dụng đất trồng lúa. Tuy nhiên, đối với việc chuyển nhượng đât trồng lúa phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. Vì để tránh tình trạng người dẫn đổ xô đi chuyển nhượng vì thấy giá cao, làm cho diện tích đất trồng lúa ngày càng bị thu hẹp. 

   
  Báo quản trị |  
 • #580850   27/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Việc bảo vệ đất trồng lúa là vấn đề rất lớn, có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm an sinh, nguồn lương thực của cả nước. Chính vì vậy, mà pháp luật quy định khá chặt đối với việc chuyển nhượng đất trồng lúa, để đảm bảo duy trì quỹ đất cũng như hoạt động của ngành nông nghiệp. Với xu hướng đô thị hóa ngày càng mở rộng, phần nào tác động thu hẹp diện tích đất trồng lúa, vì vậy, Đảng và Nhà nước đang đặt ra các giải pháp bảo vệ quỹ đất này.

   

   
  Báo quản trị |