Đất trong khu quy hoạch có được tách thửa, tặng cho

Chủ đề   RSS   
 • #595858 26/12/2022

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Đất trong khu quy hoạch có được tách thửa, tặng cho

  Căn cứ tại Điều 49 Luật Đất đai 2013 và được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định:

  Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

  Theo đó, người sử dụng đất có thể thực hiện quyền như tách thửa và chuyển quyền sử dụng cho người khác dù đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Tuy nhiên, trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

  Lưu ý: Căn cứ tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

  Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

  Theo đó, nếu đã có quyết định thu hồi đất thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ không được cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

   
  1012 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haohao2912 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596610   31/12/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Đất trong khu quy hoạch có được tách thửa, tặng cho

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Như vậy, đất nằm trong khu quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn có thể thực hiện quyền tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho người khác dù đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Tuy nhiên, đối với đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất không được xây dựng mới nhà ở, công trình hoặc trồng cây lâu năm.

   
  Báo quản trị |  
 • #596713   31/12/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Đất trong khu quy hoạch có được tách thửa, tặng cho

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Với trường hợp tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất là một trong những hình thức dẫn đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng này nếu không làm phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến kế hoạch quy hoạch chung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì vẫn có thể thực hiện được. Bởi tính chất quy hoạch sử dụng đất là tác động đến mục đích sử dụng đất, không đặt ra yêu cầu là quyền sở hữu đất, nên chủ sở hữu vẫn có được tách thửa, tặng trong phạm vi quyền của mình.

   
  Báo quản trị |