Đất trồng cây lâu năm ở nông thôn thì có thể xây dựng chuồng trại chăn nuôi được không?

Chủ đề   RSS   
 • #585340 15/06/2022

  Special29
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3828
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 71 lần


  Đất trồng cây lâu năm ở nông thôn thì có thể xây dựng chuồng trại chăn nuôi được không?

  “Điều 10. Phân loại đất
   
  Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:
   
  1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
   
  a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
   
  b) Đất trồng cây lâu năm;
  ...
  h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh; 
   
  Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPNghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  ...
  2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:
  “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:
   
  a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
   
  b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
   
  c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
   
  d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
   
  đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”
  Như vậy, hiện tại nếu đang sử dụng đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm muốn xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc theo mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định mới được thực hiện xây dựng.
   
  Thủ tục xin phép được thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
   
  Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất
   
  1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:
   
  a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
   
  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   
  2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:
   
  a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;
   
  b) Biên bản xác minh thực địa;
   
  c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư
   
  d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
   
  hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai;
   
  đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
   
  e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 
   
   
  79 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ctcpgh (15/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586695   29/06/2022

  Đất trồng cây lâu năm ở nông thôn thì có thể xây dựng chuồng trại chăn nuôi được không?

  Hiện chưa có căn cứ để áp dụng khi chuyển mục đích sử dụng đất trực tiếp từ đất trồng cây lâu năm sang đất làm trang trại chăn nuôi. Người sử dụng đất có thể thực hiện theo hình thức gián tiếp đó là chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm và sau đó chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang loại đất nông nghiệp khác, trong đó có loại đất làm trang trại. Cả hai lần chuyển mục đích sử dụng đất này đều thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký biến động đất đai.

   
  Báo quản trị |