Đất trồng cây hàng năm nằm trong dự án quy hoạch có được xây dựng nhà ở không?

Chủ đề   RSS   
 • #591181 20/09/2022

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Đất trồng cây hàng năm nằm trong dự án quy hoạch có được xây dựng nhà ở không?

  Theo Điều 57 Luật đất đai 2013:
  "Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
  ...
  d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;"
   
  => Theo đó, khi muốn xây dựng nhà ở trên đất trồng cây hằng năm thì phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là đất ở. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
   
  Đồng thời, Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch 2018 quy định như sau:
  "7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật
  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật."
   
  Theo đó cần phải xác định đất trong dự án quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa:
  - Trường hợp chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì được xây dựng nhà ở
  - Trường hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không được xây dựng nhà ở.
  =>  Như vậy, trường hợp để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở nếu mảnh đất đó phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
   
   Theo khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 04/2022/NĐ-CP:
  "2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:
  a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 héc ta;
  b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;
  c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;
  d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;
  đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;
  e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;
  g) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.
  3. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt quy định tại khoản 2 Điều này.
  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
  b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất và các trường hợp người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
  c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này."
  => Về hành vi sử dụng đất sai mục đích sẽ bị xử phạt vi phạm với mức phạt tùy thuộc vào khu vực và diện tích đất chuyển mục đích trái phép. 
   
  Theo Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau:
  "Điều 16. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng
  ...
  7. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:
  a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
  b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
  c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
  ...
  15. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  a) Buộc che chắn theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
  b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép xây dựng hoặc buộc công khai giấy phép xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
  c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 9, khoản 10, khoản 12, khoản 13 Điều này."
   => Đồng thời, cũng sẽ bị xử phạt về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.
   
   
  991 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595090   30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Đất trồng cây hàng năm nằm trong dự án quy hoạch có được xây dựng nhà ở không?

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Mình xin tóm tắt ngắn ngọn nội dung bài viết như sau: Để hỏi đất trồng cây hàng năm có được xây dựng nhà ở hay không thì chắn chắn câu trả lời là không, chưa cần xét đến việc thửa đất đó có nằm trong quy hoạch hay không. Nếu muốn xây dựng nhà ở thì phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ đất nông nghiệp sang đất ở. Vì đất này nằm trong quy hoạch nên bạn cần kiểm tra quy hoạch, để biết thửa đất có phù hợp với quy hoạch để chuyển mục đích hay không và đồng thồi bạn cũng phải kiểm tra thửa đất có nằm trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND cấp huyện hay không. Nếu có thì khả năng cao là không thể chuyển mục đích. Nhưng nếu thửa đất của bạn phù hợp với quy hoạch và kê hoạch thì bạn hoàn toàn có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để thực hiện xây dựng nhà ở.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)